Bild: Andrey Popov/Mostphotos

Kraven som ska säkerställa ett gott brandskydd

KORT OM: BRANDSKYDD2022-10-13
Varje år inträffar hundratals bränder på landets arbetsplatser. För att kunna förebygga bränder och rädda liv om olyckan är framme måste brandskyddsarbetet tas på allvar.
 1. Arbetsgivaren har ansvaret
  Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för brandskyddet på en arbetsplats. Det innebär bland annat att se till att det finns utrustning för släckning och livräddning om en brand skulle uppstå, samt att arbeta förebyggande för att undvika olyckor. I de fall där flera parter kan anses vara ansvariga för brandskyddet bör det regleras i avtal vad som gäller.
   
 2. Högre krav på större arbetsplatser
  Kraven på brandskyddets omfattning beror på byggnadens storlek och riskfaktorer. I en bostad kan släckutrustning och brandvarnare vara tillräckligt. Men på arbetsplatser krävs en annan organisation och tydligare rutiner. Där behöver brandskyddet vara systematiskt och dokumenteras enligt de råd och regler som finns. Större arbetsplatser behöver i de allra flesta fall en mer omfattande dokumentation och en högre nivå på sitt skydd.
   
 3. Alla ska höra brandlarmet
  Arbetsplatsens storlek, antalet anställda och vilka material som finns i lokalerna påverkar även kraven som ställs på larm och detektorer. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska larm vid behov kunna utlösas manuellt. Signalerna ska kunna uppfattas av samtliga anställda och inte gå att förväxla med andra ljud på arbetsplatsen.
   
 4. Rutiner för utrymning måste finnas
  Börjar det brinna ska alla anställda kunna utrymma arbetsplatsen på ett snabbt och säkert sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rutiner för hur en utrymning ska gå till, och att samtliga anställda känner till vad som gäller. Utrymningsvägarna ska vara anpassade till arbetsplatsens storlek. Om personer med nedsatt funktionsförmåga inte kan förflytta sig hela vägen på egen hand ska det finnas en tillfällig utrymningsplats där de kan invänta hjälp.
   
 5. Utrymningsvägen ska hållas fri
  De utrymningsvägar som finns ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara tydligt uppmärkta och ordentligt upplysta. I vissa fall kan det även behövas nödbelysning och upplysta skyltar som vägledning. Utrymningsvägar ska hållas fria från hinder och alltid gå att använda. De dörrar eller grindar som finns längs vägen ska vara enkla att öppna och öppnas utåt.
   
 6. Utrustning ska vara lätt att använda
  Även vad gäller utrustning för att förebygga bränder och undvika att de sprider sig – exempelvis brandsläckare – spelar arbetsplatsens storlek och de risker som finns en avgörande roll för vad som behövs. Utrustningen ska vara väl uppmärkt med skyltar och enkel att komma åt och använda. Finns det risk för kraftig rökutveckling eller snabb spridning av en brand ska det finnas ett automatiskt släckningssystem.
 
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.