80 decibel är maxgränsen för ljud i arbetsmiljöer där människor vistas hela arbetsdagar, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Bild: Getty Images
80 decibel är maxgränsen för ljud i arbetsmiljöer där människor vistas hela arbetsdagar, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Sex saker att veta om ljud på jobbet

KORT OM: LJUDMILJÖ2020-09-07
Buller, slammer och prat är vanliga inslag på våra arbetsplatser. Ljud är svåra att stänga ute och påverkar hur vi trivs och presterar. Här är sex punkter att hålla koll på.
 1. Arbetsgivaren har ansvar
  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla arbetslokaler ha lämplig utformning och inredas med hänsyn till deras ljudegenskaper och de bullerkällor som finns. Ljudmiljön ska planeras efter de hörselkrav arbetsuppgifterna ställer. 
 2. Buller kan göra dig sjuk
  Höga ljud kan orsaka tinnitus och nedsatt hörsel. Starkt buller kan också ge högt blodtryck. Det finns även studier som visar på ett samband mellan vägtrafikbuller och hjärtinfarkt. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är buller den fjärde vanligaste orsaken till arbetssjukdomar.
 3. Tal stör mest
  Även om vi kan höra ljud från kontorsmaskiner och ventilation på kontoret är det mänskligt tal som påverkar vår koncentration mest, visar forskning. Mest störande är det om det går att urskilja vad som sägs – i synnerhet om någon talar i telefon och bara den ena sidan av samtalet hörs.
 4. Resultatet blir sämre
  Det finns också forskning som tyder på att ljudstörningar kan leda till kraftigt minskad produktivitet i öppna kontor. Paradoxalt nog kommunicerar de som jobbar i sådana kontor mindre genom samtal och mer via chatt och e-post.
 5. Viktigt med spelregler
  För att få arbetsro i kontorslandskap är det viktigt att det finns tysta rum där man kan ta telefonsamtal. Experter brukar också ge rådet att arbetsgruppen ska komma överens om spelregler som minskar risken för ljudstörningar.
 6. Ljudet kan dämpas
  Med ljudabsorbenter runt arbetsplatsen kan störande ljud dämpas. Helst ska ljudabsorberande skärmar vara höga och breda, råder Arbetsmiljöverket. De kan kompletteras med ljudabsorbenter i taket, som gör att ljudet inte studsar vidare. Det kan också vara bra att ha skärmar på väggar och ljuddämpande matta på golvet. 

Ljudintoleranta behöver stöd
En del människor lider starkt av ljud som andra inte reagerar på, såsom tangent­bordsknatter och ventilationssurr. Forskningsstudier tyder på att omkring 8 procent av befolkningen lider av ljudintolerans. För att få arbetslivet att fungera för dem krävs särskilda insatser, som tysta arbetsstationer, säger Johan Paulin, forskare vid Umeå universitet, till tidningen Arbetsliv. 

Simulerad akustik hjälper arkitekten
Ny teknik kan låta arkitekter och akustiker uppleva ljudmiljöer i en byggnad redan när den är på ritbordsstadiet, med hjälp av VR-glasögon och hörlurar. Forskare vid Luleå tekniska universitet försöker skapa sådana ”ljudmodeller”, som bland annat skulle göra det möjligt att testa olika typer av akustikbehand­ling i kontorsmiljöer, rapporterar tid­ningen Monitor.

Så tyst bör arbetsplatsen vara
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter sätts en maxgräns på 80 decibel för ljud i arbetsmiljöer där människor vistas hela arbetsdagar. Det finns inga särskilda gränsvärden för arbete i kontorslandskap, men i miljöer där arbetet kräver koncentration eller där man behöver kunna föra samtal obehindrat ska ljud­nivån inte överstiga 40 decibel. Prat i normal samtalston ligger runt 60 decibel. 

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.