Bild: Getty Images

Viktigt att känna till vad som gäller vid provanställning

KORT OM: PROVANSTÄLLNING2023-11-03

Många som börjar ett nytt jobb får göra det med en provanställning. Under den tiden har den anställde inte samma trygghet som på en fast tjänst. Därför är det viktigt att känna till vad som gäller innan du accepterar att bli provanställd.

 1. Ett sätt att testa den anställde
  Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som kan avslutas med kort varsel och utan att arbetsgivaren behöver uppge några sakliga skäl. Avbryts den inte övergår den till en tillsvidareanställning. Syftet med provanställning är att arbetsgivare ska kunna testa hur en ny medarbetare fungerar.

 2. Kan vara i upp till ett halvår
  En provanställning kan inte pågå längre än sex månader. I de fall där anställningsformen tillämpas utnyttjas ofta hela den tillåtna tidsperioden. Arbetsgivaren är skyldig att skriftligt informera den anställde om prövotidens längd och eventuella andra villkor kopplade till provanställningen.

 3. Ger inte samma trygghet
  Provanställningen saknar det anställningsskydd som finns i en fast tjänst. Vill arbetsgivaren avsluta anställningen räcker det enligt lagen med att underätta arbetstagaren om avslutet med minst två veckors förvarning. Kollektivavtal kan dock reglera att tiden ska vara längre. För myndighetsanställda finns ingen sådan regel, men i några andra branscher har ST avtal om en månads uppsägningstid.

 4. Kan avslutas utan grund
  Arbetsgivaren behöver inte ange någon särskild anledning för att avsluta en provanställning. Det krävs alltså inte att det föreligger arbetsbrist eller att den anställde misskött sig eller uppträtt olämpligt. Flera statliga myndigheter har exempelvis under de senaste månaderna avslutat provanställningar i samband med neddragningar på personal. 

 5. Det kan gå att förhandla
  Den som inte kan få tjänstledigt från det jobb hen lämnar tar en risk genom att acceptera en provanställning. Ställs du inför en sådan situation och vill försöka förhandla bort provanställningen kan du fråga på vilka områden du uppfattas som oprövad, peka på dina erfarenheter och kompetenser och uppmuntra arbetsgivaren att prata med fler referenser. Går det inte att helt ta bort provanställningen kan du försöka kompromissa om dess längd.

 6. Alla andra regler gäller
  Med undantag för anställningsskyddet omfattas den som är provanställd av samma avtal och regler som andra på arbetsmarknaden. Oavsett anställningsform har man exempelvis samma rättigheter vad gäller arbetstider, semester och arbetsmiljö.

ST vill att färre provanställs

I avtalsrörelsen för anställda inom det statliga avtalsområdet har ST drivit på för att förändra arbetsgivarnas syn på provanställning. I de yrkanden som den fackliga förhandlingsorganisationen OFR/S, P, O – där ST ingår – har lämnat till motparten Arbetsgivarverket fanns ett krav på att provanställning ”inte ska användas slentrianmässigt utan endast då det är särskilt motiverat”.

I den version av denna artikel som publicerades i Publikt nr 6-2023 fanns en uppgift om andelen provanställningar inom Försäkringskassan. Den har tagits bort sedan det visat sig att Försäkringskassan lämnat felaktiga uppgifter till Publikt.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA