Viktigt med välfungerande ventilation

KORT OM: VENTLIATION2020-03-16

Med frisk luft på jobbet blir det lättare att orka hela arbetsdagen. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Här är sex punkter att hålla koll på.

 1. Föreskrift ställer krav
  Luftkvaliteten på våra arbetsplatser ska vara ”tillfredsställande”, står det i Arbetsmiljöverkets föreskrift. Lokalerna ska ha ventilationssystem för luftväxling och för att fånga upp och föra ut fukt samt luftföroreningar från människor, möbler och byggnad.
 2. Håll koll på koldioxiden
  Det finns en rekommenderad övre gräns för luftens halt av koldioxid. Den kan användas som indikator på hur mycket uteluft som tas in per person. I exempelvis kontorsmiljöer krävs drygt åtta liter luft per person och sekund för att föra ut olika slags föroreningar.
 3. Värme kan ge obehag
  Andra föroreningar än koldioxid är svåra att mäta. Man får i stället utgå från människors upplevelse av inomhusmiljön. Till den bidrar ventilationen, men i många fall kan känslan av instängd, kvav luft bero på att temperaturen är för hög.
 4. Lagom luftväxling
  Om luftcirkulationen är låg kan det bli för varmt och luften kännas ofräsch. Å andra sidan kan man uppleva drag och kyla om lufthastigheten är för hög – vid stillasittande arbete ska den inte över­stiga 0,15–0,20 meter per sekund.
 5. Arbetsgivarens ansvar
  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även inomhusluften, så tala med din chef eller ett skyddsombud om den är dålig. Äger arbetsgivaren inte själv lokalen ska frågan tas vidare till fastighetsägaren. Åtgärdas inte brister kan skyddsombudet anmäla det till Arbetsmiljöverket.
 6. Skyddsronden
  Luftkvalitet och inomhusklimat bör tas upp under skyddsronden. Skyddsombud och arbetsgivare kan exempelvis gå igenom lokalförändringar som kan påverka luftmiljön. Man bör också granska uppgifter från den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

Kontroller har lett till förbättringar

1991 infördes regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Det har lett till förbättringar, anser Gunnar Åhlander på Arbets­miljöverket. ”Innan OVK fanns var det betydligt vanligare att filter var igensatta eller saknades, och att fläktar stod stilla eller gick åt fel håll”, säger han.

Dålig luft ger fysiska besvär

I vanlig inomhusluft kan det finnas många olika föroreningar som påverkar oss. Ett dåligt inomhus­klimat kan orsaka en rad besvär, såsom torra ögon och luftvägar, trötthet, huvudvärk och heshet. För dem som har astma eller allergi kan symptomen förvärras.

Ventilationssystemet kan vara problemet

Ventilationssystemet kan vara själva orsaken till problem med inomhusluften. När Svenska miljöinstitutet, IVL, gjorde mätningar på fyra kontor visade de att det sannolikt bildades irriterande ämnen när luften transporterades genom ventilationssystemen. På IVLs sajt finns råd om hur ventilationsluften kan förbättras.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA