Matchning och mål krävs för framgång

FÖRDJUPNING: MENTORSKAP2018-03-07
Att ha en mentor kan vara ett sätt att utvecklas i arbets­livet. Men för att det ska bli lyckat är det viktigt att paras ihop med rätt mentor, och att sätta tydliga mål för vad relationen ska ge.

Deltagarna i Skatteverkets mentor­program för chefer får svara på ett antal frågor om behov och önskemål. Halvar Myr som samordnar programmet lägger stor vikt vid att matcha rätt.

– Kanske handlar det om att adepten vill kunna kommunicera med medarbetarna på ett bättre sätt. Då letar jag upp en mentor som har erfarenhet inom det området, säger han.

Programmet riktar sig till chefer med personalansvar och omfattar 25 myndigheter, stora som små. I mentorbanken finns just nu 250 mentorer och det pågår 190 relationer, berättar Halvar Myr.

Mentorerna får gå en utbildning och bland annat träna på att tillämpa ett coachande förhållningssätt – hur man på bästa sätt väg­leder adepten att själv hitta svaren på frågor och problem.

Vid första mötet diskuterar parterna vad adepten vill ha ut av rela­tio­nen och hur de ska förhålla sig till varandra.

– Det är viktigt att sätta mål för relationen, för när man upplever att man nått målet är det dags att avsluta den, säger Halvar Myr.

När relationen avslutas ut­värderas den. De flesta uppger att de växer i sin chefsroll, kon­staterar Halvar Myr.

– Även mentorerna upp­lever att det är givande, det är inte bara enkel­riktat.

Andreas Lindström är ledar­skapskonsult på Larsson & Co, och arbetar med mentorskapsprogram. Även han anser att matchningen mellan mentor och adept är av­görande. Det är viktigt att person­kemin fungerar, under­stryker han.

– Stämmer inte personkemin, avbryt! Det kan kännas svårt, som att man trampar någon på tårna. Då måste man skilja på sak och person.

Han betonar även att relationen måste bygga på öppenhet och ärlighet.

– Det är också viktigt med diskretion, om inget annat sagts.

Första mentorn hette Mentor

Ordet mentor kommer från den grekiska mytologin. Mentor var en vän och rådgivare till Odysseus. I Homeros Odysséen skildras hur Odysseus lämnar sin son Telemachos i Mentors vård när han ger sig i väg till det trojanska kriget. Därefter har ordet mentor använts för en pålitlig vän, rådgivare eller lärare, en erfaren person som hjälper en oftast yngre adept.

Statligt program för nyanlända

Arbetsgivarverket har ett mentor­program för nyanlända akademiker som kommer från länder utanför EU. Målet är att ge de nyanlända en inblick i hur den svenska statsförvaltningen fungerar och skapa en positiv bild av staten som arbetsgivare. 62 nyanlända har hittills gått programmet.

Kända mentorer på film

  • Mr Miyagi – mentor för pojken Daniel i Karate Kid.
  • Obi-Wan Kenobi – mentor för den unge Luke Skywalker i Stjärnornas krig.
  • Merlin – mentor för den föräldralöse pojken Arthur, senare kung Arthur, i Disneys klassiker Svärdet i stenen, baserad på en engelsk medeltidssaga.

6 råd till adepter och mentorer

  1. Tydliggör era behov, mål och förväntningar vid första mötet.
  2. Bestäm hur ofta ni ska ses.
  3. Se till att det finns en agenda för mötena.
  4. Kom väl förberedd.
  5. Var öppen och ärlig.
  6. Våga bryta upp om personkemin inte fungerar.

Rådgivare: Andreas Lindström, Larsson & Co

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.