Medalj för mycket mångfald

FÖRDJUPNING2003-07-30
Häftiga diskussioner, ändrade attityder och bronsmedalj. Det är resultatet av arbetet med etnisk mångfald på Länsstyrelsen i Stockholm, säger Anne-Jeanette Johansson, ST.

Vem delar ut medaljen?
– Den brittiska organisationen Equal Opportunity Quality Framework (EOQF).

Vad innebär bronsmedalj i etnisk mångfald?
– Man använder en speciell arbetsmetod eller certifiering för att betygsätta arbetet enligt vissa kriterier. Först bestämmer man sig för att arbeta för bronsmedalj, sen kan man fortsätta för att efter några år få silver- och därefter guldmedalj.

Hur kom ni på att ni skulle ”ta medalj”?
– Regeringen hade tidigare gått ut med att den etniska mångfalden ska främjas inom staten. Helena Rojas Lundgren, integrationshandläggare, hörde talas om EOQF och föreslog det. Hon blev projektledare för mångfaldsprojektet. Från Utvecklingsrådet har vi fått 1,8 miljoner. Utvecklingsrådet har också bekostat en rapport om hur chefer resonerar kring ledarskap och mångfald. Jag är med i projektgruppen därför att jag är intresserad och har det fackliga perspektivet. Vårt första möte hölls i mars 2000.

Hur har ni arbetat?
– Projektgruppen har utbildats i Mariefred genom ”Sverige direkt 2000-institutet” i strukturer, ledning/ledarskap och värderingar. Det vill säga hur man ser på och bedömer medarbetare med utgångspunkt från etnisk mångfald.

– Även chefer har utbildats och 25 mångfaldsambassadörer utsetts, en på varje avdelning och större enhet. Ambassadörernas uppgift är att få igång diskussion på varje arbetsplats och anordna möten. På mötena har vi till exempel haft olika rollspel, föreläsningar och kurser. 

Hur går certifieringen till?
– Vi betygsätter oss själva: hur förbättringsarbetet inspireras och leds, hur länsstyrelsen ska fortsätta att förbättra det och hur vi går vidare. ”Bevis” på vad vi gjort är en mångfaldsenkät bland chefer, anordnade utbildningar och diskussioner och att landshövdingen engagerats. Resultatet har översatts och skickats till EOQF.

Hur är det möjligt att göra denna kvalitetsbedömning?
– Det är inte lätt, risk finns att man är antingen för snäll eller för hård. I projektgruppen har vi lagt ned 10 procent av arbetstiden på att arbeta för bronsmedalj och projektledaren är på heltid. För övriga anställda rör det sig om några arbetsdagar. Vi blev klara i höstas och fick svar från EOQF i januari. Den 17 mars delade dess VD Stephen Peak ut medaljen på en personalkonferens för alla anställda.

Vad har mångfaldsarbetet lett till hittills?
– Vår rekryteringspolicy har omarbetats så att mångfalden finns med i bilden när någon anställs. Och vi ser med lite nya ögon på alla ansökningar, uppmärksammar mer dem som har utländska namn.

Har det lett till att fler med   utländsk bakgrund anställts?
– Oh, ja! Vi är på rätt väg. I projektet ingår att ge högskoleutbildade med utländsk bakgrund praktik här. Av den andra omgång som började här för ungefär ett år sedan har tre fått fast anställning och fem tidsbegränsad anställning. Men vi är 400 anställda så vi har långt kvar.

Hur har det varit att arbeta med mångfald?
– Intressant. Olikheter kan vara berikande och ger kunskaper genom att de som kommer från andra länder har med sig erfarenheter därifrån. Diskussionerna har varit häftiga på enheterna om hur vi ska få in mångfalden som en naturlig del i arbetssättet. Majoriteten anställda anser det nödvändigt att ändra attityder.

Hur ska länsstyrelsen gå vidare?
– Detta är bara ett betyg på att vi påbörjat något. Vi ska fortsätta med att bilda ett mångfaldsråd med sex personer, två är fackliga representanter. Målet är silvermedalj. Länsstyrelsen har också slutit ett samarbetsavtal om utbildning med ombudsmannen mot etnisk diskriminering.

ÄMNEN:

Övrigt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.