Annika Berggren är nybliven ordförande för BLLF Sweden, som arbetar mot slaveri. ”Jubileumsboken berättar om föreningens långa arbete i Pakistan, men nu tittar vi också på vad vi kan göra i vårt eget samhälle”, berättar hon.
Bild: Anna-Lena Lundqvist
Annika Berggren är nybliven ordförande för BLLF Sweden, som arbetar mot slaveri. ”Jubileumsboken berättar om föreningens långa arbete i Pakistan, men nu tittar vi också på vad vi kan göra i vårt eget samhälle”, berättar hon.

Hon motarbetar människohandel

MIN FRITID2024-06-14

Som ordförande i BLLF Sweden arbetar ST-medlemmen Annika Berggren för att sprida kunskap om människoexploatering och motverka slaveri och barnarbete.

”Hösten 2022 blev jag chef och fick kliva av ordförandeskapet för ST inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I och med det fick jag ett underskott på engagemangskontot, vilket en kollega var kvick att snappa upp. Hon berättade för mig om organisationen BLLF Swedens arbete och att de hotades av nedläggning då de hade svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Så jag klev in och axlade ordförandeskapet.

BLLF står för Bonded Labour Liberation Front, som vi översätter till Front mot slaveri. De senaste åren har vi samarbetat mycket med systerorganisationer i Pakistan, där barnarbete och skuldslaveri är vanligt, särskilt inom mattknytnings- och tegelbruksbranschen. Rent konkret har vi i ett Sida-finansierat projekt stöttat dem i arbetet med att bygga upp grundskolor och lärcentra. Målet är att öka kunskapen om demokratiska rättigheter och att öka läskunnigheten, så att människor ska kunna undvika avtal som gör att de hamnar i skuldslaveri.

Nu är BLLF Sweden i en nyorienteringsfas, och framöver vill vi titta mer på vad som händer i vårt eget samhälle. Människoexploatering förekommer även här, till exempel inom byggbranschen, städbranschen och på nagelsalonger. Vi vill höja kunskapen bland svenska konsumenter och ge råd om vad man kan tänka på för att inte själv medverka till människoexploatering vid köp av varor och tjänster.

Som fackligt aktiv under många år brinner jag för frågor som handlar om demokrati och möjligheten att vara med och påverka. Frågorna om exploatering och utsatthet är närliggande, med den skillnaden att de här människorna inte har något skyddsnät som fångar upp dem. De har svårt att få både hjälp och upprättelse. I grund och botten handlar mitt engagemang, både i facket och i BLLF, om ett rättvisetänk och en önskan om ett bra samhälle för alla.”

Annika Berggren

Ålder: 41 år.

Bor: I Kungälv.

Arbete: Tillförordnad funktionschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Fritid: Ordförande för BLLF Sweden, Front mot slaveri.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA