Eva Lundin är intresserad av offentlig konst, inte minst på sin arbetsplats Stockholms universitet. Bakom henne hänger ett skulpturmontage från 1963 av Lars Erik Falk, nu placerat på campus Albano.
Bild: Johan Marklund
Eva Lundin är intresserad av offentlig konst, inte minst på sin arbetsplats Stockholms universitet. Bakom henne hänger ett skulpturmontage från 1963 av Lars Erik Falk, nu placerat på campus Albano.

Kunnig om konst

MIN FRITID2022-12-23

Konsten genomsyrar både arbetet och fritiden för ST-medlemmen Eva Lundin, anställd vid Stockholms universitet och styrelsesuppleant i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Av:  Jenny Damberg

”I drygt tjugo år har jag arbetat på Stockholms universitet. Under dessa år har jag kommit att bli mer och mer intresserad av offentlig konst och processen att ta fram konstverk till offentlig miljö. Som konstombud har jag medverkat vid framtagandet av flera offentliga konstverk till universitetet, i samverkan med bland annat Statens konstråd.

På min fritid har jag engagerat mig i universitetets konstförening. Det finns tre huvudsakliga typer av konstföreningar i Sverige: De allmänna, de konstnärsdrivna och så de arbetsplatsanknutna, som vår konstförening är. På en så stor arbetsplats som universitetet, som har omkring 6 000 anställda, blir konstföreningen en viktig träffpunkt. Vi har en varierad verksamhet, som föreläsningar om konstnären Olle Bærtling och arkitekten Ralph Erskine, som båda har en stark koppling till universitetets miljö här i Frescati. Vi har träffat silversmeder, textilkonstnärer och gjort resor till bland annat Lars Lerins Sandgrund i Värmland. Varje år anordnar vi en höstsalong för våra medlemmar, där de kan visa upp den konst de själva skapar på fritiden. I år hängde utställningen utanför biblioteket, mitt i verksamheten.

I Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och i distriktsstyrelsen för Stockholms län, där jag också ingår, arbetar vi för att stötta de lokala konstföreningarna. Huvudsyftet med vår verksamhet är att väcka intresse och sprida kunskap om konst och verka för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet.

Nästa år firar riksförbundet 50 år. Det ska vi uppmärksamma genom en landsomfattande virtuell konstutställning med namnet Vävda rum. Med hjälp av AR-teknik, augmented reality, som baseras på en digital karta, kommer besökare att kunna ta del av utställningen via en app i sin mobiltelefon. De lokala konstföreningarna gör egna placeringar av konstverken i sitt närområde, men det är samma verk som visas över hela landet, tio nya verk av svenska konstnärer. Detta blir ett helt nytt sätt att visa samtidskonst i det offentliga rummet. Vernissage blir den 20 maj.”

Eva Lundin

Ålder: 64 år.

Bor: I Sollentuna.

Arbete: Arbetar på Stockholms universitet, bland annat med den offentliga konsten.

Gör på fritiden: Engagerad i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA