Bild: Istockphoto

Musiken kan minska stressen

FÖRDJUPNING: MUSIK2016-09-20
Musik i öronen kan göra att du jobbar bättre. Men det är inte alltid det fungerar, säger musikpsykologen Anneli Haake.
Av:  Jenny Damberg

Att lyssna på musik medan man jobbar kan vara bra. Men det behöver inte vara det, säger Anneli Haake. I sin doktorsavhandling i musik­psykologi vid Sheffield University har den svenska forskaren studerat hur musiklyssnande på arbetsplatsen påverkar oss och vårt arbete. Resultatet visar på flera positiva effekter – men det gäller att man själv får välja.

– Blir man påtvingad musik fast man inte vill, så kan musiken i stället upplevas som irriterande och stressande, säger hon.

Vad är det som gör musikens roll på jobbet intressant för dig som forskare?

– Musik associeras ofta till fritid, och då är det extra intressant att studera musik på arbetsplatser, efter­som musiken blir något som kan sudda ut gränserna mellan arbete och fritid. Och ändå har musiken historiskt sett haft en naturlig plats i arbe­tet, i bondesamhället sjöng man för att koordinera rörelser och för att få tiden att gå, för att ta ett exempel.

En av de starkaste positiva effekterna av musiklyssnande på jobbet som Anneli Haake funnit är att det kan minska stress. Det tycker hon är något som arbetsgivare på arbetsplatser där det är möjligt att lyssna på musik – vilket ju är långt ifrån alla – borde ta till sig i högre grad.

– Det borde kunna leda till att man börjar tänka på musikens roll på arbetsplatser på ungefär samma sätt som man i dag tänker på belysning, luft och ergonomi. När man designar nya arbetsplatser skulle man kunna ta med det som en aspekt. Att de som vill lyssna på musik får göra det, medan de som inte vill slipper, vore det bästa för produktiviteten och de anställdas välbefinnande.

Därför vill vi lyssna på musik på jobbet

  1. För att slappna av.
  2. För att koncentrera oss.
  3. För att kontrollera humöret.
  4. För att inte bli distraherade.
  5. För att skapa variation.
  6. För att bli distraherade.
  7. För att bli underhållna.
  8. För att det känns bra.
  9. För att få tiden att gå snabbare.
  10. För att få energi.

Källa: Anneli Haake

9 av 10

9 av 10 personer presterar som bäst när de får lyssna på musik, enligt en undersökning genomförd av den brittiska byrån Mindlab International. Resultatet bör dock tas med en nypa salt. Andra studier har visat att musik har en distra­herande effekt.

Adele populär jobbmusik

När Spotify 2014 tillsammans med Anneli Haake undersökte vilken musik som flest lyssnade till på jobbet, toppade den brittiska sångerskan
Adele listan.

Mozart ger begränsad effekt

»Mozarteffekten« nämns ofta som ett argument för att klassisk musik har en prestationshöjande effekt. Men begreppet är omtvistat inom forskarvärlden och även de forskare som menar sig ha funnit bevis för en Mozart­effekt erkänner dess begränsningar. För det första gäller den specifikt kompositörens pianosonat K448. För det and­ra påverkas bara resultaten i spatiala iq-test och effekten avklingar efter 12 minuter.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.