STs kongress 2012
Bild: Casper Hedberg
STs kongress 2012

Nu ska ST sätta målen för framtiden

FÖRDJUPNING: STS KONGRESS2016-05-04
Snart, närmare bestämt 24–26 maj, är det dags för STs tolfte ordinarie kongress. Det är då det avgörs vad förbundet ska göra de närmaste fyra åren. Kongressen ska också välja en ny förbundsstyrelse.

Under tre dagar samlas 127 kongressombud på Nacka Strand, öster om Stockholm, för att ta ställning till vilka frågor ST ska satsa på under åren 2017 till 2020.

Kongressen börjar med invigningstal av bland andra statsminister Stefan Löfven och TCOs ordförande Eva Nordmark.

Sedan tar de mer formella delarna vid: Kongressen väljer ordförande och sekreterare, dagordningen fastställs och förbundsstyrelsen går igenom verksamhetsberättelsen.

Därefter är det dags för styrelsen att presentera sitt förslag till verksamhetsinriktning under kongressperioden, och för ombuden att lägga fram sina yrkanden.

Så kan debatten ta fart. Till att börja med diskuterar ombuden gemensamt, i plenum, vilket gör att debatten kan följas av gäster och andra åhörare. Därefter fortsätter diskussionen i ett tiotal utskott.

När utskotten är klara jämkas alla förslag ihop av ett beredningsutskott. Förhoppningen är att det förslag som därefter läggs fram är så förankrat att det kan antas av kongressen.

De flesta beslut på kongressen fattas med enkel majoritet – minst hälften av ombuden måste rösta ja. Men när det gäller stadgefrågor fordras minst två tredjedelar av rösterna.

Kongressombuden ska också välja en ny förbundsstyrelse med tolv ledamöter och sex ersättare. De ska dessutom välja två revi­sorer.

Och – inte att förglömma: Den andra kongress­dagen avslutas med en stor fest dit inte bara officiella gäster och kongressdeltagare är inbjudna, utan också alla ST-medlemmar som anmält sig och fått biljett.

Kongressbegrepp

  • Kongress: Hålls vart fjärde år och är förbundets högsta beslutande organ.
  • Kongressombud: 115 av de 127 ombuden har utsetts av STs avdelningar, 12 är leda­möter i förbundsstyrelsen.
  • Verksamhetsberättelse: Styrelsens redogörelse för vad som gjorts och förbundets ekonomi.
  • Verksamhetsinriktning: Styrelsens förslag till vad som ska genomföras under den kommande kongressperioden.
  • Motion: Skriftligt förslag från enskilda medlemmar eller avdelningar som lagts fram för att prövas av kongressen.
  • Yrkande: Förslag som läggs fram under mötets gång.
  • Plenum: Då hela kongressen är samlad.
  • Utskott: Arbetsgrupp av kongressombud som bereder olika frågor.

Teknik

Kongressombuden får allt material samlat på en personlig läsplatta. Även omröstningar kan ske via plattan.

27

27 motioner ska behandlas av STs kongress. Till kongressen 1979 inkom 691 motioner, men sedan medlemmarna fått möjlighet att motionera till förbundsstyrelsen under hela kongress­perioden har antalet motioner till kongressen minskat.

Motionär vill ha förkortad arbetstid

En motion om att ST ska verka för en arbetstidsförkortning väckte het debatt på förra kongressen. Trots förbundsstyrelsens tvekan röstades förslaget igenom. Nu finns en motion från ST inom Försäkringskassan om att förbundet ska arbeta mer aktivt för frågan. Förkortad arbetstid har länge varit ett hett ämne för ST. Redan vid kongressen 1979 diskuterades ämnet – ironiskt nog ända in på småtimmarna.

Kampsång blev kongressfråga

»För ut i ST är vi alla som en enda stor familj, här finns inga döda punkter, här får ingenting stå still, är du trött och lite nedstämd, hoppas jag att du förstå, vi ska alla hjälpas åt att målen nå.« En motion till kongressen 1979 föreslog att ST skulle ge ut en sångbok med STs kampsånger. Ovan motionärens förslag till en refräng. Motionen bidrog till att TCO några år senare gav ut sångboken Sjung ut.

ÄMNEN:

STs kongress
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.