Publikt har bevakat händelserna på miljödepartementet.
Publikt har bevakat händelserna på miljödepartementet.

Anmälan ledde till en bättre arbetsmiljö

SÅ GICK DET: ARBETSMILJÖN PÅ MILJÖDEPARTEMENTET2021-05-10

Brister i arbetsmiljön föranledde 2018 en anmälan från skyddsorganisationen på miljö­departementet. Nu fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre, enligt facket.

DÅ:

Efter en anmälan från skyddsombuden krävde Arbetsmiljöverket hösten 2018 att Regeringskansliet skulle sätta in åtgärder för att komma till rätta med den höga arbetsbelastningen på miljö­departementet.

STs dåvarande sektions­ordförande vittnade i Publikt om en hög sjukfrånvaro, kränkande särbehandling och anställda som mådde allt sämre.

NU:

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet verkar fungera bättre nu, säger Annika Löfgren som är skyddsombud på miljödepartementet.

Hon var en av dem som stod bakom anmälan till Arbetsmiljöverket för knappt tre år sedan.

Då hade den höga arbetsbelastningen varit ett problem i flera år, vilket fått både skyddsombud och fackliga företrädare att protestera – utan att nå önskat resultat.

Situationen eskalerade under 2018, då medarbetare vittnade om ett hårt pressat arbetstempo och upplevelser av kränkande särbehandling.

– Det har hänt mycket sedan dess. Arbetsmiljöverket var inkopplade länge och gjorde sitt sista besök här under vintern 2019, berättar Annika Löfgren.

Efter en första inspektion i augusti 2018 ålades Regeringskansliet att kartlägga hur organisationen på miljödepartementet fungerade, och att hantera problem och risker i arbetsmiljön genom lämpliga åtgärder. Till slut utfärdade Arbetsmiljö­verket ett föreläggande – om inte arbetsgivaren rättade till problemen och satte in de åtgärder som krävdes väntade ett vite på 100 000 kronor.

Sedan dess upplever Annika Löfgren att arbetsgivaren förbättrat kompetensen i arbetsmiljöfrågor. Miljödepartementet har bland annat genomfört två medarbetarundersökningar som resulterat i nya handlingsplaner kring arbetsmiljön.

Under samma period som processen med Arbetsmiljöverket pågått har klimat- och miljöfrågorna hamnat högre upp på den politiska agendan. Strax efter skydds­ombudens anmälan satte sig Greta Thunberg utanför Sveriges riksdag och påbörjade sin skolstrejk.

Det ökade fokuset på frågorna märks i arbetsbelastningen på departementet och tempot är fortfarande högt, säger Annika Löfgren. Samtidigt tycker hon att det nu finns en större lyhördhet och öppenhet från arbetsgivarens sida att diskutera kraven i förhållande till resurserna.

– Jag upplever att det har kommit fram väldigt mycket bra ur den här processen. Precis just nu, mitt under pandemin, är det förstås svårt att känna till hur alla anställda mår. Men hos arbetsgivaren finns det i alla fall en stärkt kompetens och medvetenhet om de här frågorna, säger Annika Löfgren.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.