Så här såg det ut i Publikt nr 7-2016.
Så här såg det ut i Publikt nr 7-2016.

Facket kritiskt mot fjärrstyrning

SÅ GICK DET: UPPFÖLJNING2019-10-10

Publikt har återvänt till ST inom flygledningen för att höra hur det har gått med den planerade fjärrstyrningen av flygledningen. Det visar sig vara en verksamhet under hård press.

DÅ:

Sedan 2015 fjärrstyrs flygledningen vid Örnsköldsviks flygplats från Sundsvall. 2016 började Luftfartsverket och Swedavia utreda om det är möjligt att fjärrstyra flygledningen på flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund, Malmö och Visby från Stockholm. STs avdelning inom flygledningen ansåg att de kostnadsberäkningar som tagits fram inte var säkra nog, att man först borde testa tekniken mer och att insynen i projektet inte varit tillräcklig.

NU:

Ännu har ingen av flygplatserna som omfattats av den utredning som Luftfartsverket påbörjade 2016 fått fjärrstyrd flygledning. Projektet har blivit försenat i flera omgångar. Nu är planen att flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö ska börja flygledas från Stockholm under första halvåret 2021.

Flygplatsen i Visby ingår inte längre i projektet eftersom Försvarsmakten, som har verksamhet där, inte accepterade fjärrstyrning.

Facket är fortsatt kritiskt mot planerna. Enligt Ann-Marie Bredberg, ordförande för ST inom flygledningen, är läget just nu djupt bekymmersamt:

– Vi har ända sedan beslutet togs haft tveksamheter både vad gäller tidsplanen och om projektet kommer att uppnå huvudsyftet, nämligen att effektivisera flygledningen. Men det stora problemet i dag är arbetsmiljön på de berörda flygplatserna, säger hon.

Sedan beslutet togs har flera flygledare valt att sluta och gå vidare till andra jobb, däribland Daniel Vestling, som Publikt intervjuade 2016. Och ju längre flytten blir uppskjuten, desto mer pressad blir situationen för dem som är kvar. Värst är situationen just nu i Kiruna, enligt Ann-Marie Bredberg.

– Deras schemalösningar är väldigt ansträngande och ligger ofta nära avtalens absolut yttersta gränser. Dessutom har de stora övertidsuttag. Till det kommer ovissheten om exakt vad som kommer att hända.

Omställningen till fjärrstyrning av de fyra flygplatserna berör omkring 40 till 45 flygledare. Enligt Per Kjellander, operativ chef för tornverksamheten på Luftfarts­verket, kommer alla berörda personer att erbjudas fortsatt anställning, men ny anställningsort – det vill säga Arlanda norr om Stockholm.

– Vi har inte gått ut med några konkreta erbjudanden till enskilda medarbetare än, villkoren är fortfarande under förhandling. Till exempel tittar vi på möjligheten att låta flygledarna i Malmö omskola sig så att de kan jobba på radarcentralen på Sturup i stället, säger Per Kjellander.

Han påpekar att Luftfartsverket har behov av alla tjänster som flyttas till Stockholm, trots att ett syfte med flytten är ”effektivisering i personalåtgången”.

– Det beror på att vi har en personalbrist på de flesta orter i dag. De anställda som väljer att inte följa med kommer att ersättas, säger Per Kjellander.

Ann-Marie Bredberg säger att flygledningen har en oerhört påfrestande period framför sig. Samtidigt som den löpande verksamheten ska fungera ska de flygledare som ska jobba från Stockholm utbildas i systemet för fjärrstyrning.

– Generellt sett är det ont om flygledarkompetens, så att tillfälligt plocka in flygledare från andra torn är inte heller så lätt.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA