Bild: Getty Images

Inga planer på att införa friskvårdstimme på nytt

SÅ GICK DET: LANTMÄTERIET2021-10-06

DÅ:

I februari 2020 tog Lantmäteriet bort möjligheten för sina anställda att välja mellan att ha en friskvårdstimme i veckan och att få en årlig friskvårdsersättning.

Friskvårdstimmen avskaffades helt, samtidigt som friskvårdsersättningen höjdes från 3 000 kronor till 5 000  kronor årligen.

Publikt rapporterade om beslutet, som väckte stort missnöje bland de anställda och kritiserades av fackliga representanter.

NU:

Även om kritikstormen lagt sig är det fortfarande medlemmar som saknar friskvårdstimmen och som regelbundet lyfter frågan, berättar Jeanette Norman, avdelningsordförande för ST inom Lantmäteriet.

– Vi har tagit upp frågan i olika möten med arbetsgivaren, till exempel i dialogen om coronapandemins påverkan, men arbetsgivaren håller fast vid sitt beslut, säger hon.

Under pandemin har många anställda upplevt att de har blivit ännu mer stillasittande på hemmakontoren, enligt Jeanette Norman. Här hade friskvårdstimmen kunnat spela roll, anser hon.

En medarbetare på Lantmäteriet, som inte vill framträda med namn eftersom frågan om friskvårdstimmen varit mycket omdebatterad internt, berättar för Publikt att hen gärna hade fortsatt att promenera, jogga eller cykla på arbetstid.

Hen understryker att det är långt ifrån alla som köper gymkort, massage eller träningspass och fullt ut använder det mer generösa friskvårdsbidraget.

– De som tränar genom att ta en skogspromenad eller motionerar med sin hund har ju fått sämre förutsättningar nu, säger medarbetaren.

Detta är ett av skälen till att ST inom Lantmäteriet kommer att fortsätta att driva att medarbetarna ska ha möjlighet att både få friskvårdsersättning och friskvårdstimme, berättar Jeanette Norman.

Men arbetsgivaren har inga planer på att återinföra friskvårdstimmen, enligt Katarina Zetterqvist, HR-chef på Lantmäteriet.

– Det finns förmodligen enskilda medarbetare som saknar friskvårdstimmen, men många upplever tillskottet i friskvårdsersättningen som något väldigt positivt, säger hon.

Arbetsgivarens kostnad för ersättningen ökade under 2020, berättar Katarina Zetterqvist, men tillägger att det är svårt att utvärdera intresset under perioden, eftersom pandemin har begränsat träningsmöjligheterna.

Enligt Lantmäteriet avskaffades friskvårdstimmen för att korta myndighetens långa handläggnings- och kötider och få ut fler arbetstimmar till verksamheten. Men om förändringen har haft den effekten kan inte Katarina Zetterqvist svara på.

– Vår effektivitet har ökat och vi har handlagt fler ärenden under den här tiden, men vi kan inte säga att det beror på att vi har tagit bort friskvårdstimmen. Pandemin har varit en unik period där vi har utvecklat många nya digitala arbetssätt, säger hon.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA