Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST på Arbetsförmedlingen.
Bild: Fredrik Hjerling
Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST på Arbetsförmedlingen.

Låsta positioner om tester vid rekrytering

SÅ GICK DET: ARBETSFÖRMED­LING­EN2024-05-08

Arbetsförmedlingens användning av tester i rekryteringar har under lång tid fått kritik bland annat från ST-avdelningen på myndigheten. Vissa justeringar av modellen har gjorts – men den fackliga kritiken kvarstår.

I flera år har webbaserade rekryteringstester avgjort vem som får komma på jobbintervju på Arbetsförmedlingen. Det har väckt stark kritik från både fack och arbetssökande, vilket Publikt rapporterat om. Även Statens överklagandenämnd har haft invändningar. 2021 fick Arbetsförmedlingen bakläxa för tillvägagångssättet med motiveringen att myndigheten inte gjort en helhetsbedömning av de sökandes förtjänst och skicklighet. Kritiken ledde till vissa ändringar i modellen.

Nu

ST-avdelningen inom Arbetsförmedlingen har länge kritiserat myndighetens rekryteringsprocess, som innebar att alla som klarar ”ska-kraven” för en tjänst går direkt vidare till tester av kognition och personlighet.

Tidigare avgjorde testresultatet vilka som fick komma på intervju, oberoende av andra meriter som erfarenhet och utbildning. Men 2021 backade myndigheten och beslutade att även utbildning och erfarenhet skulle vägas in i urvalet till intervjuer, tillsammans med testresultat. Ett år senare kortades tiden för hur länge testresultaten sparas, från två år till sex månader.

Sedan dess har inga större förändringar gjorts av rekryteringsmodellen, enligt Fredrik Lindstrand, urvalsspecialist på Arbetsförmedlingens rekryteringscenter. Myndighetens uppfattning är att rekryteringen tar hänsyn till de sakliga grunderna förtjänst och skicklighet.

– Vi eftersträvar en optimal balans mellan träffsäkerhet, effektivitet, rättvisa och kandidatupplevelse, säger han.

Några justeringar har dock gjorts. Bland annat har ett språktest införts för tjänster där goda kunskaper i svenska är ett måste.

ST-avdelningen på Arbetsförmedlingen är fortfarande kritisk. Testet väger för tungt och försvårar för redan anställda som vill göra intern karriär, anser avdelningens ordförande Åsa Johansson.

– Man förundras över att människor som haft en tjänst och söker en liknande inte ens anses lämpliga för en intervju, säger hon.

Enhetschefen Gabriella Bouizgarne, vice ordförande i STs chefssektion, har varit chef sedan 2008 och rekryterat flera hundra medarbetare. Rekryterande chefer kan hamna i kläm när missnöjda medarbetare inte kommer vidare i anställningsprocesser, menar hon:

– Det är till chefen man vänder sig. Vi är bekymrade över en utveckling som lett till att duktiga, kunniga medarbetare känner att deras karriärutveckling inte är lika öppen som tidigare.

ST har föreslagit att testresultat ska användas först i slutet av rekryteringsprocessen, när urval och intervjuer baserade på andra meriter har genomförts. Men Fredrik Lindstrand hänvisar till en utvärdering, som enligt honom visar att tester är det näst mest träffsäkra verktyget efter strukturerade intervjuer.

Därför bör testerna vara med tidigt, anser han. Redan anställda har ändå ofta en fördel i rekryteringarna, på grund av sin erfarenhet, säger han.

– Men de kan inte alltid räkna med att gå vidare till intervju.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA