Publikt nr 4-2016.
Publikt nr 4-2016.

Projekt har gett kvinnliga chefer stöd

SÅ GICK DET: UPPFÖLJNING2020-02-07

Nu har Postnords jämställdhetsprojekt Panorama pågått i tre år. Hur har det gått?

DÅ:

När Postnord 2016 gjorde en kartläggning av cheferna inom terminalverksamheten konstaterades att bara 28 procent var kvinnor. Med målet att öka andelen till 40 procent inom två år startades jämställdhetsprojektet Panorama. Tanken var att lyfta fram kvinnliga chefer som redan fanns i organisationen genom att stärka dem med ett nätverk och samtidigt göra dem till förebilder genom att rikta strålkastarljuset mot dem. ”Vi vill bredda kompetensbegreppet och synliggöra olika typer av ledare”, sade samordnaren för projektet, Dovile Radzeviciute, till Publikt då.

NU:

Postnords jämställdhetsprojekt Panorama har pågått i tre år och beskrivs som framgångsrikt såväl av arbetsgivaren som av deltagare. Omkring åtta kvinnliga chefer per år har deltagit och inom ramen för projektet besökt varandras arbetsplatser, delat erfarenheter och träffat chefer högre upp i organisationen.

ST-medlemmen Malin Levander är en av dem. Hon var med i den första omgången av Panorama, som Publikt skrev om 2016. De som ingick i projektet då ses fortfarande och stöttar varandra, berättar hon.

– Vi pratar både om ledarskapsfrågor och processfrågor, säger Malin Levander, som arbetar som produktionschef på ett brev­bärarkontor i Örnsköldsvik.

Hon tycker att gruppen är en trygg bas som gjort att hon vågat utmana och hitta sin egen ledarstil.

Att nätverket bara består av kvinnor ser hon som positivt.

– Det gör det lättare att kliva fram och blotta sig. Och det är ju då man växer.

Malin Levander tror att hon och hennes kolleger inom nätverket kan ha inspirerat andra kvinnor att våga ta klivet att söka en chefstjänst.

– Det syns nog att vi trivs i våra roller och det är sådant som inspirerar.

När Panorama startades var det primära syftet att lyfta strukturella mångfaldsfrågor och värderingar för att förändra urvalsperspektivet vid chefsrekryteringar, säger programmets samordnare Dovile Radzeviciute. Hon tycker att man lyckats med de ambitionerna.

– Generellt är perspektivet bredare i dag och chefsrekryteringen är mer jämställd.

Dovile Radzeviciute menar att nätverket gjort de kvinnliga cheferna synligare och starkare.

– Jag tror att de har fungerat som förebilder, och flera av dem har breddat sitt ansvar eller fått en högre befattning sedan 2016. På så sätt har nätverket skapat ett stort värde för företaget, säger hon.

På grund av stora omorganisationer pågår dock ingen ny omgång av Panorama i dagsläget. Omorganisationerna gör det också svårt att stämma av 2016 års mål om 40 procent kvinnliga chefer inom just terminalverksamheten, enligt Postnords HR-avdelning. Men enligt företaget är andelen kvinnliga chefer i dag 50 procent inom ledningen och 30 procent inom produktion.

Dovile Radzeviciute.
Dovile Radzeviciute.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.