Artikeln från 2014
Artikeln från 2014

Studenter har fortfarande begränsat inflytande i ST

SÅ GICK DET: STUDERANDEMEDLEMMAR2021-11-05

DÅ:

Publikt beskrev i en artikel 2014 hur en rad fackförbund gett studerandemedlemmar inflytande i sina organisationer. I många fall hade studenterna representanter i förbundsstyrelsen och möjlighet att delta vid kongresser.

Några förbund gav studenter samma inflytande som alla andra medlemmar. Men i ST saknade studerande­medlemmarna ingångar i förbundet.

”Om vi ska vara relevanta måste vi ta frågan om inflytande på allvar”, kommenterade STs ordförande Britta Lejon frågan då.

NU:

Året efter att Publikt rapporterat om att studerandemedlemmar saknade inflytande i ST, 2015, gjordes en stadgeändring som slog fast att de har motionsrätt. Tidigare hade det ­varit oklart vad som gällde. Men sedan dess har ­frågan om studenternas in­flytande inte diskuterats, säger Britta Lejon, som fortfarande är förbundets ordförande.

– De diskussioner vi hade då rörde inte heller främst inflytande, utan vilka fördelar ett medlemskap för studerande skulle ge, såsom rådgivning och förhandlingsstöd för dem som arbetar extra, berättar hon.

Enligt Britta Lejon finns fackligt-ideologiska skäl till att ST inte har släppt in studenterna på andra sätt, exempelvis genom att skapa ett studerande­råd eller ge dem representation på kongresserna och i förbunds­styrelsen:

– Vår bas är arbetsplatsen och partsrelationerna där. Vår viktigaste uppgift är att före­träda medlemmarna gentemot arbetsgivaren, det är vår identitet som fackförbund. Och den rollen har man inte som studerandemedlem.

Britta Lejon pekar på att ST har ett nätverk av studentinformatörer på lärosätena, och att de förutom att bidra till rekrytering av nya studerandemedlemmar också fungerar som en kanal för kontakter mellan studenterna och förbundet.

Men när du kommenterade frågan om studerande­medlemmars inflytande 2014 sade du att det kunde vara en väsentlig nackdel för ST, i konkurrensen med andra fack, att inte ha en modell för det?

– Vårt beslut att begränsa inflytandet till motionsrätt var inte lättvindigt. Vi hade ordentliga diskussioner i förbundsstyrelsen och kände oss trygga i hur vi landade. Men olika tider kräver olika svar. Vi måste hela tiden se över vår relevans och attraktivitet, och det ligger också i ett uppdrag från kongressen. Så vi kan komma till andra slutsatser i framtiden.

Så ser villkoren ut för studerandemedlemmar i ST

  • ST har cirka 11 400 studerande på eftergymnasial nivå som medlemmar.
  • Studerandemedlemmarna kan bland annat få rådgivning, karriärcoachning, cv-granskning och rabatt på försäkringar. De kan också söka stipendier.
  • Studerandemedlemmar har motionsrätt, men kan inte välja ombud till förbundets kongress och har inte heller någon representation i andra organ inom förbundet.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.