Bild: Mostphotos

Varsel på Green Cargo – så gick det sedan

SÅ GICK DET: UPPFÖLJNING2019-03-22

2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Publikt har följt upp hur det har gått.

Då: Green Cargo varslade var femte 

I januari 2013 gick facken på det statsägda godstrafikföretaget Green Cargo med på ett krisavtal. De anställda skulle hjälpa till att vända förlust till vinst genom att gå ned i tjänst. Men det räckte inte. 2014 aviserade ledningen att Green Cargo måste minska bemanningen med 500 tjänster de kommande tre åren. Då hade bolaget 2 300 anställda. I planen ingick också att flytta personal från flera orter i landet till Hallsberg. När Publikt intervjuade STs företrädare var de oroliga för arbetsmiljön i stort, emot flytten till Hallsberg och tveksamma till om åtgärderna skulle få bolaget på fötter.
 

Nu: ”Vi är alldeles för få”

Besparingsåtgärderna på Green Cargo för fem–sex år sedan innebar både att medarbetare gick ned i tid och att bolaget minskade antalet anställda. Men företaget går fortfarande med förlust.

I dag har Green Cargo 1 900 anställda, 400 färre än för fem år sedan. Men trots det och trots de andra åtgärder som vidtogs för att vända förlust till vinst hade företaget fortfarande röda siffror i årsredovisningen för 2018. Resultatet blev minus 122 miljoner kronor efter skatt. Enligt företaget beror det främst på minskade transport-
volymer, ökade fasta kostnader – främst inom it – och ökade kostnader för underhåll av lok.

Någon brist på arbetsuppgifter finns inte, anser Kenth Bergqvist, ordförande för ST inom Green Cargo. Tvärtom tycker han att företaget behöver anställa fler:

– Vi är alldeles för få. Det gäller alla personalgrupper över hela linjen. Det märks allra tydligast på att vi har det högsta övertidsuttaget någonsin.

En del i krisplanen var ju att anställda skulle gå ned i tid för att vända förlust till vinst – gick det?

– Just under den perioden blev det inga uppsägningar, men det blev heller inga tydliga besparingar för bolaget i slutänden eftersom personalen fick gå in och arbeta övertid. Så på vissa orter blev det mycket dyrare.

Hur är arbetsmiljön i dag?

– Vi var ju oroliga för arbetsmiljön redan då och är det fortfarande. Det börjar märkas på sjukskrivningarna. Förutom att vi är för få har vi också haft en generationsväxling. Då hade vi fler äldre anställda. Nu är medelåldern lägre, och de yngre är ibland föräldralediga eller vabbar. Och eftersom vi är så få anställda måste andra täcka upp.

ST kritiserade beslutet att flytta personal till Hallsberg – hur blev det?

– Vi tappade mycket kompetens första tiden och trycket blev för hårt. Dels drog man ju ned på antalet anställda, dels blev det svårare att utföra arbetsuppgifterna när man inte hade närhet till kollegerna. Av sexton–sjutton anställda personalfördelare blev sju sjukskrivna. Och de behöver fortfarande bli fler.

ST förespråkar att bolaget ska decentralisera igen och flytta ut personal, åtminstone på vissa orter.

Kenth Bergqvist menar att hela Green Cargo är underbemannat och säger att det är den viktigaste frågan för ST. Han tycker också att schemaläggningen behöver ses över, speciellt för produktionspersonalen – lokförare och de som jobbar på bangården. De har långa pass med mycket bortavaro och övernattning på annan ort, vilket är svårt att kombinera med familj.

– När det gäller företaget och dess ekonomi sätter vi stort hopp till vår nya vd Ted Söderholm som började 7 januari. Det blir lite av en ny start, säger Kenth Bergqvist.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA