Sjuka barn ännu mest mammas ansvar

FÖRDJUPNING: VAB2013-11-06
Medan pappornas uttag av vanliga föräldradagar sakta men säkert ökar så ligger deras uttag av vab-dagar helt stilla. Männens andel har inte ökat alls sedan början av 1980-talet.

År 1980 tog papporna ut drygt en tredjedel av alla dagar för tillfällig vård av barn, 36,6 procent. Då framställdes uttaget som en förebild för jämställda relationer i familjen.

Sedan dess har utvecklingen legat stilla. Förra året tog männen ut 36,3 procent av dagarna.

Katarina Boye, som är doktor i socio­logi vid Stockholms universitet, har forskat om arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Hon säger att uttaget av vab-dagar har ett samband med föräldrarnas ekonomi.

– Oavsett hur hög eller låg inkomst de har, brukar den som tjänar minst ofta vabba mest. Och oftast är det kvinnan som tjänar minst.

Vabbandet i sig riskerar att förstärka lönegapet.

– I mina studier har jag sett att ju mer en förälder vabbar, desto sämre blir hans eller hennes löne­utveckling. Det gäller både för män och kvinnor.

Män som vabbar tycks straffas hårdare än kvinnor i löneutvecklingen.

– Man kan säga att en dags vab kostar mer för en man, sett till löneutvecklingen.

Kanske, resonerar Katarina Boye, hänger det ihop med att det fortfarande är så mycket vanligare att mammor vabbar. Arbetsplatsens förväntningar på en mamma och en pappa ser inte likadana ut – en pappa anses inte »behöva« vabba på samma sätt som en mamma.

Hon tror att bästa sättet att få ett mer jämställt uttag av vab-dagarna är att förändra strukturen på arbetsmarknaden.

– Könslönegapet måste minska. Om kvinnors och mäns löner var på samma nivå, tror jag att förut­sättningarna för ett jämställt föräldraskap vore mycket bättre. 

Bild: Colourbox

Så säger lagen

Du får ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Under den tid du vabbar ska du helt avstå från annat arbete. Det gäller även om du inte tar ut någon lön från jobbet. Du får inte ta ut tillfällig föräldrapenning exempelvis när förskolan har stängt för planering, ordnar jul­avslutning eller kallar till utvecklingssamtal. 

Uttag av vab-dagar, fördelat på kön

  • Kvinnor: 73,4 %
  • Män: 36,3 %

Liten nyordslista

Vabba:
Vara hemma för vård av barn.

Vabruari:
Skämtsamt namn på februari, som brukar vara en av de mest infektionsdrabbade månaderna på året.

Vobba/Jabba:
Jobba fast man vabbar, vabba fast man jobbar.

  Volka:
»Vabbskolka«, det vill säga anmäla barnet som sjukt för att få en ledig dag.

 

   Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista.    

   

Källa: Språkrådet. Det enda av dessa ord som har kvalat in på rådets egen nyordslista är ordet vobba, som fanns med på 2011 års lista. 

 

39 år av vabbande

  • 1974. Sjukpenning för vård av sjukt barn införs. Högst 10 dagar per familj och kalenderår kan betalas ut för vård av barn som är under 10 år.
  • 1980. Antalet dagar utökas till högst 60 dagar per barn och år. Åldersgränsen höjs till 12 år för barn födda 1970 eller senare.
  • 1988. Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 dagar per barn och år.
  • 1990. Försäkringen byggs ut med ytterligare 30 dagar och omfattar totalt 120 dagar.
  • 1995. Rätten för föräldern att låta någon annan person vårda barnet införs.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.