Det viktiga valet

KRÖNIKA: KRÖNIKA ANNA-LENA PERDAL2003-12-03
Av:  Anna-Lena Perdal

Att välja, att göra val, är på ett sätt mer aktuellt nu än tidigare. Ställer man frågan ”Vad valde du?” till                     någon möts man troligen inte av motfrågan ”Vad menar du?”. Troligare är att man istället får ett svar tillbaka som mer signalerar den tillfrågades inställning till ”valhemligheten” än en undran över själva frågan.

Att välja i Valet innebär att ta ställning för åt vilket håll Sverige ska utvecklas, men det innebär också ett val mellan olika alternativ som ibland vid första anblicken kan se likvärdiga ut men som vid närmare eftertanke inte är det.

I Skellefteå där jag växte upp användes uttrycket ”Aftonbladet eller Expressen?” för att beskriva en svår valsituation. För att förstärka betydelsen av uttrycket kunde man samtidigt som man uttalade det hålla ut båda händerna och vaja med kroppen åt än det ena än det andra hållet.

Oftast möttes detta med en igenkännande nickning som bekräftade att den andre förstod dilemmat man                                         illustrerade. ”Aftonbladet eller Expressen?” visar på den problematik som vi ofta står inför, nämligen svårigheten att välja det ”rätta” när vi står inför flertalet alternativ som på olika sätt skiljer sig från varandra, därför att konsekvenserna av dem är olika.

Varje dag gör vi val av olika slag och dignitet. Vissa dagar väljer vi parti som ska styra Sverige och andra dagar väljer vi försäkringsbolag, läkare, kaffesort och så vidare. Om man skulle kunna rangordna valen efter            betydelse så verkar det vid första anblicken som om  valet med stort V har större betydelse än till exempel valet mellan två kaffefabrikat.

Men ”Aftonbladet eller Expressen?”-problematiken kvarstår oavsett valsituation, därför att bakom de vardagliga valen kan döljas konsekvenser av annan betydelse än valalternativen i sig beskriver.

Måhända påverkar kanske inte valet av kaffefabrikat det svenska samhället på samma sätt som valet av politiskt parti, men kanske påverkar valet av kaffe något mycket större än man vid första anblicken ser.

För om det är så att kaffebönorna till ett av fabrikaten plockas av barnarbetare och den andra inte, så väljer vi förhållningssätt till barnarbete i världen genom val av fabrikat. Så vid närmare eftertanke blir valet av kaffe egentligen ett val av minst likvärdig betydelse som valet med stort V.

Oavsett vilken nivå av betydelse vi anser våra val befinner sig på och oavsett vilka alternativ som vi ser som realistiska tror jag att vi bör se bortom valet i sig.

Bara för att valet i sig kan verka trivialt, som valet av kaffe kan vid första anblicken, behöver det inte betyda att konsekvenserna av det är det minsta trivialt.

Detta är en krönika. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.