131 med viktigt uppdrag

LEDARE2003-11-06

Tisdagen den 11 november samlas 131 delegater till ST-kongress i Folkets Hus i Stockholm.

Av:  Jan-Åke Porseryd

De ska lyssna till öppningstal av Annette Carnhede och Göran Persson.

Men framför allt ska de staka ut STs framtida färdriktning. De ska ta ställning till hur ST ska kunna behålla och stärka sin fackliga position.

Det blir med andra ord en viktig kongress.

De gångna fyra åren sedan förra kongressen har varit omvälvande för STs del.

Samtalen om att skapa ett nytt stort fack – det s k Trio-projektet – kom igång redan kongressåret 1999.

Snart var de fyra förbunden ST, SKTF, HTF och FF inbegripna i ett långtgående samarbete om att bilda ett nytt förbund med nära 450 000 medlemmar.

Ett offensivt och kraftfullt fack som skulle rekrytera medlemmar i staten, kommunerna och det privata näringslivet. Ett fack som skulle bli en starkare motpart mot arbetsgivarna.

Tyvärr stjälptes denna idé om en facklig kraftsamling av en minoritet på 33 ombud på HTFs förbundsmöte den 6 december 2001.

ST och FF fortsatte samarbetet. Det resulterade i ett samgående för snart ett år sedan och nya inriktningsdokument för ST.

ST ska vara arbetsplatsfacket för alla och vara ett stöd för medlemmarnas individuella utveckling, sägs det i förbundets mål- och utvecklingsplan.

ST ska ställa medlemmen i fokus, bedriva en kraftfull rekrytering, ska vara det bästa facket för välutbildade och yngre samt mejsla fram en lönepolitik, som kan accepteras av både nuvarande och nya medlemmar, heter det också i mål- och utvecklingsplanen.

Lönepolitiken blir otvivelaktigt en av nycklarna för att lyckas med framtida rekryteringar. Under en tioårsperiod behöver förbundet värva 70 000 – 80 000 nya medlemmar för att behålla dagens numerär. Det gäller i stor utsträckning yngre personer med akademisk eller annan högre utbildning.

Lönen är central i de flesta människors liv. Det är sannolikt ett huvudskäl till varför människor väljer att överhuvudtaget gå med i facket (vilket också i stora stycken bekräftas i STs nyligen genomförda medlemsundersökning).

STs ordförande Annette Carnhede tror (i en intervju i det här numret av tidningen) också att diskussionen om lönepolitiken blir den viktigaste frågan för kongressen att enas om.

Lönepolitiken, förbundets verksamhet och budget fram till 2008, den nya förbundsstyrelsen och STs nya namn. Det är pusselbitar som tillsammans avgör vilka fackliga framgångar ST kommer att uppnå.

De 131 delegaterna, 115 ombud för förbundets avdelningar, 14 nuvarande styrelseledamöter och de två valda revisorerna, förväntas fatta välavvägda beslut i dessa frågor.

De har alltså viktiga och ansvarsfulla uppgifter att ta sig an under kongressveckan.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA