Alla vinner på starkt ST

LEDARE2006-02-22
Staten borde som arbetsgivare föregå med gott exempel, men gör det inte alltid. STs uppgift att försvara medlemmarnas intressen kommer också samhället och medborgarna till godo.
Alla ska ha rätt till en attraktiv arbetsplats, där det går att utvecklas i arbetet och att utvecklas för nya arbetsuppgifter. Det fastslog STs senaste kongress. Det är ett egentligen ett ganska blygsamt krav, som ligger lika mycket i arbetsgivarens intresse som i arbetstagarens.

Anledningen till att det ändå formuleras som ett fackligt mål är att det trots allt inte är självklart. Staten borde föregå med gott exempel som arbetsgivare. Ändå har vi sett alltför många exempel på motsatsen.

I detta nummer berättar ST Press om hur rektorn för Högskolan på Gotland i medier pekat ut enheter där personalen enligt honom saknade den kompetens högskolan behöver. Nu riskerar anställda att sägas upp samtidigt som högskolan nyanställer på samma områden.

Facket har länge efterfrågat kompetensutveckling för de anställda, men inget har hänt. Pengarna har inte funnits, har det hetat. Att det också är dyrt att säga upp och nyrekrytera tycks inte vara ett lika stort problem. Och de som förlorar sina jobb tackar knappast en myndighetschef som efterklokt konstaterar att mer borde ha investerats i att utveckla deras kompetens.

Den som får utveckling i sitt arbete uppnår bättre resultat och kan ta på sig ett större ansvar. Det ska givetvis också belönas – även det ett självklart fackligt krav. I tider av rationalisering ställs ständigt högre krav på de anställda. Men det är inte alltid som arbetsgivaren ser de medarbetare som höjer sig ett extra snäpp för att nå upp till dessa krav.

Vid polismyndigheten i Norrbotten, en annan arbetsplats som vi berättar om i detta nummer av ST Press, anser facket att man på myndigheten sparat fem miljoner kronor på rationaliseringar – pengar som borde komma de anställda till del. Problemet är att arbetsgivarens ståndpunkt är att besparingarna bara är knappt tjugondelen så stora. Sannolikt sinar entusiasmen hos medarbetare som dragit ett tungt lass med minskade resurser om de upplever att arbetsgivaren förringar deras insatser.

Andra medarbetare, som känner för den verksamhet de arbetar i, ser sig tvingade att slå larm om problem. Men detta engagemang uppskattas inte alltid av arbetsgivaren. Som ST Press uppmärksammar finns det många statligt anställda som upplever att det är lågt i tak på arbetsplatsen. Det är ett problem. Öppenhet för kritik från de anställda är nödvändigt för att värna kvaliteten på vår gemensamma välfärd. Ändå väljer alltså många i dag att hålla tyst av rädsla för
repressalier.

I alla dessa situationer behövs ett gemensamt värn. När staten brister i sin roll som arbetsgivare gäller det att det finns ett starkt fack som förmår tala för medarbetarnas rätt till inflytande, utveckling och en rimlig lön för sitt arbete. Genom att uppmärksamma allmänheten och de ansvariga politikerna när de som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag kommer i kläm, bidrar ST till att försvara inte bara sina egna medlemmar – utan också samhället i stort.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Inlagt av Jörgen Bergstr… (ej verifierad) tors, 02/23/2006 - 10:53
Tack för en bra ledarartikel. Den omorganisation som just nu genomförs inom Skogststyrelsen visar tydligt hur Staten som arbetsgivare kan agera mot den som frågar "Varför". I region Väst belönas ja-sägare medan den som ifrågsätter bemöts med personangrepp och förklenande omdömen. Tyvärr verkar det vara ett effektivt sätt att tysta ner dom som bryr sig.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.