Arbetsförmedlarna måste få möjlighet att göra ett bra jobb

LEDARE2023-05-17

När Publikt i detta nummer besöker Arbetsförmedlingen i Gävle är det stora kundtorget öde. På flera orter i länet har myndigheten avvecklat sina bemannade kontor. De anställda ska jobba på ett nytt sätt, men det är svårt för dem att räcka till.

De senaste åren har varit tuffa för Arbetsförmedlingen.

När riksdagen efter valet 2018 antog Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebar det en mycket hård besparing på myndigheten. Därefter kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i Januariavtalet överens om att begränsa Arbetsförmedlingens roll. Fristående aktörer skulle överta uppdraget att rusta arbetssökande och matcha dem till lediga jobb.

I slutet av januari 2019 varslades 4 500 personer – en tredjedel av de anställda – om uppsägning. Kort därefter fattades beslut om att avveckla mer än hälften av kontoren, vilket den dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, S, kallade ”förhastat”. Men trots det kom inga ekonomiska förstärkningar från regeringen. Många duktiga medarbetare tvingades sluta, andra valde själva att söka sig vidare.

Anställda vittnade om den svåra situationen, bland annat i Publikt, och omstöpningen av myndigheten fick kritik från många håll. Vänsterpartiet kallade den en ”kaosprivatisering” och hotade med att väcka misstroendeförklaring mot Eva Nordmark, S, som tagit över som arbetsmarknadsminister. När partiet fick stöd av oppositionen till höger svarade regeringen med att skjuta upp reformeringen ett år.

I början av 2020 hade Arbetsförmedlingen krympt med motsvarande nästan 3 000 heltidstjänster utan att den planerade nyordningen var på plats. Sedan kom coronapandemin – som blev en dubbel utmaning för den hårdbantade myndigheten. Samtidigt som det var nödvändigt att ställa om verksamheten lade landets företag stora varsel. Arbetslösheten steg snabbt och trycket på de arbetsförmedlare som fanns kvar blev högt.

Trots att det varit en kaotisk tid har de anställda på Arbetsförmedlingen kämpat på och försökt göra sitt bästa. Även om fristående aktörer har tagit över en stor del av kontakterna med arbetssökande har myndigheten fortfarande en viktig roll – som den inte får resurser nog att fullt ut klara av. Samtidigt som en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet väntar är planen att myndighetens anslag ska skäras ned ytterligare nästa år.

Därför trycker ledningen nu på bromsen och går ut med direktiv om återhållsamhet med att rekrytera. En myndighet som knappt hunnit komma ur år av kris tvingas möta nya utmaningar. I stället borde Arbetsförmedlingens anställda få förutsättningar att göra sitt viktiga jobb på bästa möjliga sätt.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA