Därför behövs TCO

LEDARE2003-06-26

Ett starkt och slagkraftigt TCO är nödvändigt för att kunna ta tillvara tjänstemännens fackliga intressen.

Av:  Jan-Åke Porseryd

Stora frågor står på den svenska politiska/fackliga dagordningen: Ohälsan i arbetslivet, välfärdsfrågor som arbetslöshets- och socialförsäkringarna, EMU-omröstningen för att ta några exempel.

Samtidigt kräver hotande medlemstapp en facklig motoffensiv.

För förbunden inom TCO, inte minst ST, är det viktigt att ha en sammanhållande kraft för tjänstemannarörelsen för att bilda opinion och påverka allmänhet, politiker och arbetsgivare. Övergripande fackliga frågor sköts ofta bäst av TCO och ska inte behöva belasta enskilda förbunds resurser.

TCO har också tidvis kunnat påverka politiska beslut i rätt riktning för facken.

Under några år på 1990-talet marginaliserades TCO. Mycket av det politiska inflytandet försvann och organisationens profil utåt blev alltmer utsuddad.

1999 valdes Sture Nordh till TCO-ordförande. Sedan dess har TCO alltmer återtagit sin roll som en betydelsefull aktör på den svenska arbetsmarknaden och den politiska arenan.

Nordhs linje att hålla ihop förbunden är nödvändig om den fackliga slagkraften ska kunna bibehållas. Till det finns egentligen inga alternativ. Denna samverkan ska inte bara gälla inom TCO, utan borde också inbegripa ökat samarbete med både LO och Saco.

Tyvärr har TCOs verksamhet de senaste åren lidit av kraftiga besparingar. Det centrala kansliet har så gott som halverats på tio år.

De 19 medlemsförbunden har varit alltför njugga med penningbidrag.

Vid årets kongress, i början av juni, kunde förbunden dock enas om att betala höjda avgifter.

Trots det kommer TCOs resurser att fortsätta att minska, vilket betyder ännu hårdare prioriteringar bland kansliets uppgifter.

Bland annat ses TCO-tidningens framtid över. Här finns anledning att höja ett varnande finger. Att banta tidningens utgivning ytterligare skulle vara ett stort misstag.

TCO-tidningen har en central roll för att föra fram och opinionsbilda kring tjänstemannaförbundens frågor.

Det blir extra viktigt de närmaste åren, särskilt som TCO-kongressen slagit fast att ”påverkare” och ”synliggörare” ska vara två av TCOs huvudroller framöver.

Ohälsan och kampen mot de höga sjuktalen blir angelägna frågor för TCO, sade Sture Nordh vid kongressen, som gav honom förnyat förtroende som ordförande för fyra år. Han efterlyste mer av samverkan och ansvar från politiker, fack och arbetsgivare för att komma tillrätta med problemen.

Här har TCO-ordföranden onekligen förutsättningar att spela en nyckelroll i kraft av sitt omfattande kontaktnät i det svenska samhället.

Att skapa en positiv bild av facket för en ung generation och att stödja förbunden att rekrytera nya medlemmar, är andra ämnen på TCOs agenda.

Om vi inte står upp för invandrarna, de nya svenskarna, riskerar facket att tyna bort, sade Sture Nordh när han avslutade kongressen.

Det finns anledning att hålla med honom.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Facket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.