Det är bättre att anställa än att hyra in konsulter

LEDARE2022-12-01

På några statliga myndigheter har de anställda nyligen fått kollegor som arbetar under helt andra villkor. Deras arbetsgivare har tagit in bemanningsanställda för att utföra ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen, som handläggning på Skatteverket och stöd till arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Det finns skäl att vara uppmärksam på denna utveckling, som Publikt rapporterar om i detta nummer. De som är ”inhyrda” via ett bemanningsföretag är inte statstjänstemän utan privatanställda. Vissa av de regler som gäller för statliga anställningar gäller inte dem. Det gör inte heller de villkor som statsanställda har förhandlat sig till i kollektivavtal. ”Vi ser att de inhyrda ligger betydligt lägre i lön än anställd personal, och de har inte lika bra förmåner som vi i staten har”, konstaterar Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, i Publikts artikel.

Ett sätt att göra bemanningsanställda till ett attraktivt alternativ är alltså att betala dem sämre än vad myndigheterna betalar sina anställda, och att erbjuda dem sämre villkor exempelvis när det gäller sjuklön, föräldraledighet och semester.

När arbetsgivare anlitar arbets­kraft med andra villkor än de kommit överens om i kollektivavtal rundar de i praktiken dessa överenskommelser. ”Det blir en form av lönedumpning”, som Åsa Johansson uttrycker det. Det fungerar även som en signal till de egna anställda att hålla tillbaka sina krav – blir lönerna för höga och villkoren för förmånliga så finns andra lösningar än att betala vad det kostar att anställa.

Ett problem är också att det inte går att överblicka hur vanligt det är att myndigheter hyr in personal. När Riksrevisionen försökte kartlägga användningen av konsulter blev slutsatsen att redovisningen inte var tillfredsställande. Och då rymmer begreppet ”konsult” både bemanningsanställda, managementkonsulter och it-specialister.

Klart är dock att det handlar om stora summor. Fyra av landets största myndig­heter betalade sammanlagt över två miljarder kronor för olika slags konsulter under förra året.

En stor del av de pengarna gick till it-konsulter. Bland dem finns personer med expertkompetens som säkerligen har helt andra villkor än de bemannings­anställda som får jobba med handläggning.

Men utöver att undvika lönedumpning finns flera andra argument för att så långt som möjligt använda anställd personal i alla delar av verksamheten. Myndigheterna har nytta av att bygga upp egen kunskap som stannar på arbets­platsen. Den som är anställd har en tryggare position och har därför lättare att påtala missförhållanden.

Även om konsulter vid några tillfällen kan vara en praktisk lösning bör grundhållningen vara att ordinarie arbetsuppgifter ska utföras av anställd personal. Det vinner alla på.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA