En framgång för facket

LEDARE: LEDARE JAN-ÅKE PORSERYD2003-12-01
Av:  Jan-Åke Porseryd

Den 1 januari 2003 blir ST och Försäkringsanställdas Förbund (FF) ett gemensamt förbund, enligt den avsiktsförklaring som de två förbundens styrelser ställt sig bakom.

Det är ett glädjande besked, som bör kunna vitalisera hela den svenska fackföreningsrörelsen. aDet visar att det är möjligt att genomföra samgåenden mellan skilda förbund för att skapa en bättre framtid för medlemmarna.

Den fackliga samlingen ger ökad styrka. Särskilt som de bägge förbunden står på samma idé- och värderingsgrund, där arbetsplatsen och den enskilde medlemmen sätts i centrum.

De totalt 100 000 medlemmarna kan förvänta sig ett förbund som kommer att framträda med större tyngd på jobbet – till fördel för varje individ, men också gentemot arbetsgivaren.

Det nybildade förbundet har också alla möjligheter att bli en viktig röst i samhällsdebatten; en röst för facklig verksamhet och ideologi, för solidaritet och välstånd.

ST och FF har i dag en likartad syn på den gemensamma välfärden. Medlemmarnas arbetsinsatser – i båda förbunden – bidrar till att upprätthålla ett långsiktigt hållbart välfärdssamhälle. Ett samhälle, där medborgare behandlas lika, rättvist och känner trygghet.

Samsynen om välfärden kompletteras utmärkt av FFs sakkunskap, engagemang och goda politikerkontakter i socialförsäkringsfrågorna.

Socialförsäkringsområdet är något av en grundbult i det svenska samhällslivet, det är viktigt att komma ihåg. Det omfattar hela 20–25 procent av den svenska konsumtionen och 15–20 procent av Sveriges BNP.

FF bildades 1918 och var fram till senaste årsskiftet medlem i LO. FF har skilt sig från det övriga LO-kollektivet genom att vara partipolitiskt obundet. FF har alltså inte som övriga LO-förbund varit lierat till det socialdemokratiska partiet, men deltagit i all övrig facklig verksamhet. Så var t ex Börje Johansson, FFs ordförande, adjungerad till LOs styrelse fram till årsskiftet. All denna gedigna erfarenhet av fackligt arbete på LO-sidan är naturligtvis en ovärderlig tillgång för det gemensamma förbundet.

Trio-projektet gick om intet. Tanken, och drömmen, inom ST, FF, SKTF och HTF om att bilda ett nytt storförbund med 450 000 medlemmar, stjälptes av en minoritet i HTFs beslutande församling. Det var ett fackligt misslyckande, inte tu tal om det.
Men visionen om att ena facket är inte död.

Samgåendet mellan ST och FF är ett gott steg på vägen.

Det är onekligen en betydande facklig framgång.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

Facket ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA