Ett starkt fack kan sätta stopp för försämringar

LEDARE2016-08-30

Nu är det dags för förhandlingar om ett nytt avtal för de statliga myndigheterna. ST står fast vid att avtalet ska innehålla en siffra för löne­ökningarna – men möter tyvärr återigen motstånd på den punkten.

En stor del av arbetsmarknaden har under 2016 slutit nya, ettåriga avtal. Industrin inledde med att sätta det så kallade märket, som denna gång innebär löneökningar på 2,2 procent.

För STs medlemmar på företag inom kommunikations­branschen och spårtrafiken har avtalen som väntat landat på märkets nivå.

Nu har det blivit dags för ST att förhandla även för de anställda på myndighetsområdet. Och ännu en gång vill de statliga arbetsgivarna skriva ett centralt avtal utan någon angiven nivå för löneökningar – ett så kallat sifferlöst avtal.

I Sverige råder principen att industriavtalet sätter ramen för löneökningarna också i andra branscher. Det har gett oss både internationellt konkurrenskraftiga företag och stadigt stigande reallöner. Men denna ordning har ändå utmanats i och med att åtskilliga arbetsgivare och fack slutit sifferlösa avtal. Några fackliga organisationer har på det viset hoppats göra det möjligt för medlemsgrupper som står starka på arbetsmarknaden att få mer än märket. Men framför allt är det många arbetsgivare som gärna vill att lönerna »sätts nära verksamheten« – under fredsplikt och utan något krav i det centrala avtalet att alls höja lönerna.

Arbetsgivarverket, som företräder de statliga arbetsgivarna, har ett sifferlöst avtal med Saco-S och yrkar numera varje avtalsrörelse på samma upplägg även gentemot Offentlig­anställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår. ST står fast vid att det centrala avtalet ska innehålla en siffra för löneökningarna, en linje som har starkt stöd bland medlemmar och förtroendevalda.

Kampen vid förhandlingsbordet kan bli hård. Det finns också flera andra frågor där yrkandena från ST och de andra förbunden i OFR går på tvärs med arbetsgivarnas. Den fackliga sidan vill utöka möjligheterna till ledigt med lön – Arbetsgivarverket vill minska dem. Arbetsgivarverket vill dessutom ta bort ersättningen för läkarvård och läkemedel, flyttersättningen och rätten att få tjänstledigt för en tidsbegränsad anställning på en annan myndighet.

Bara ett starkt fack kan stoppa försämringar av anställningsvillkoren och i stället driva igenom förbättringar. Bara ett starkt fack kan säkerställa att alla på arbetsplatsen får inflytande över sitt arbetsliv och rättvisa villkor. Bara ett starkt fack kan hindra att makt förskjuts från de anställda till arbetsgivaren.

För att ST ska kunna hävda de anställdas intressen i denna och framtidens avtalsrörelser behöver förbundet ha brett stöd för sina krav och så stor kraft som möjligt. Som medlem kan du bidra till den fackliga styrkan genom att argumentera för de fackliga ståndpunkterna och övertyga dina arbetskamrater att gå med. På det viset ger du ditt fackförbund bättre förutsättningar att förbättra dina egna och dina kollegers villkor och försvara den svenska modellen.

Alexander Armiento, Chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA