Nödvändigt att diskutera hur staten ska styras

LEDARE2014-11-18
Nu omprövas styrningen av den offentliga sektorn. De anställda har ett unikt tillfälle att påverka sin situation.

När regeringen presenterar sin budgetproposition handlar nyhetsrapporteringen mest om de förslag som direkt påverkar svenskarnas privatekonomi. Mycket annat kommer i skymundan.

Regeringens ambition att förändra styrningen av den offentliga sektorn har inte föranlett några stora rubriker. Men även om planerna än så länge är vagt formulerade kan de på sikt få stor betydelse för de anställda.

Som Publikt berättar i detta nummer instämmer den nya rege­ringen i kritiken mot det som kallas New public management, NPM. Det kan beskrivas som en grupp löst sammanhållna principer för att styra offentlig sektor som präglas av en tro på marknadslösningar. Med målet att effektivisera centralstyrda byråkratier hämtades metoder från näringslivet. Till det som brukar anses känneteckna NPM räknas exempelvis styrning mot mätbara mål, kontrollsystem som granskar verksamhetens resultat samt att dela upp organisationer i skilda resultatenheter.

Men metoder som kan öka vinsteni företag som säljer varor har visat sig passa dåligt för organisationer som gör helt andra saker i helt andra syften. Missnöjet har varit stort – inte minst bland medarbetarna i verksamheter som polisväsendet, vården, skolan och högskolan.

Ett centralt tema för kritiken mot NPM har varit att det ofta är svårt att ställa upp mål som både går att mäta och är relevanta. Anställda har vittnat om hur de »räknar pinnar« i stället för att göra sådant som egentligen är viktigare.

En annan återkommande kritik är att de kontrollsystem som byggts upp tvingar anställda att ägna mycket tid till administration och dokumentation.

Nu slår regeringen fast att detta är ett problem. Medarbetarna måste få större frihet och professionerna stärkas, heter det i budgetpropositionen. Den statliga styrningen ska utvecklas så att de anställda får använda sin kunskap och erfarenhet. Den ska bli mer strategisk och mer verksamhetsanpassad.

Det är en lovvärd ansats, som går i linje med fackliga krav. Inför valet lyfte ST fram situationen på Arbetsförmedlingen, där medarbetarnas möjligheter att göra sitt jobb begränsas av detaljerade regler och omfattande administration.

Alla problem i offentlig sektorkan knappast skyllas på New public management. Byråkratisk detaljreglering fanns även innan NPM slog igenom. Och att många anställda saknar förutsättningar att göra ett bra arbete beror också på de senaste årens hårda besparingar.

Men det spelar mindre roll var skulden för dagens situation placeras. Det viktiga är att det nu öppnas för förändring. Att regeringen dessutom markerar att medarbetarnas kompetens ska uppvärderas är mycket positivt.

Formuleringarna i budgetpropositionen är vaga och rege­ringen har knappast en färdig ny styrmodell i bakfickan. I stället signaleras att det finns ett utrymme för diskussion.

Medarbetarna och deras fackförbund har nu ett gyllene tillfälle att delta i debatten och påverka den politik som styr deras arbetsvardag. Det får inte slarvas bort.


Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.