Nya ST ger ökad styrka

LEDARE: LEDARE JAN-ÅKE PORSERYD2003-11-21
Av:  Jan-Åke Porseryd

Måndagen den 16 december 2002 var en historisk dag för ST.

Då beslutade förbundets extra kongress, på Djurönäset i Stockholms skärgård, att gå samman med FF, Försäkringsanställdas förbund.

De 131 ombuden röstade enhälligt ja till att godkänna avtalet om samgåendet och därmed fusionera de två förbunden.

Tillsammans med FFs beslut att säga ja till sammanläggningen i somras (den 16 juni) betyder det att ett nytt förbund med cirka 100 000 medlemmar, och med namnet ST, bildas den 1 januari 2003.

Det är ett glädjande och modigt besked, som bör kunna vitalisera svensk fackföreningsrörelse. Facklig samling ger ökad styrka. Särskilt som de bägge förbunden står på samma idé- och värderingsgrund, där arbetsplatsen och den enskilde individen sätts i centrum.

Det nya ST ställs inför stora framtida utmaningar. Medlemmarna blir allt äldre. Den stora 40-talistgenerationen ger stora pensionsavgångar de närmaste åren.
Förbundet behöver värva ungefär 75 000(!) nya medlemmar under en tioårsperiod för att behålla dagens numerär. Det visar på storleksordningen på det arbete som nu väntar.

Det nya förbundet gör därför nu en berömvärd offensiv satsning på att locka nya medlemmar, med inriktning på välutbildade och yngre.
Särskild kraft sätts in på universitet och högskolor.

Staten nyanställer 15 000–20 000                 personer varje år, de flesta med akademisk examen. ST organiserar i dag tyvärr alltför få av de nyutexaminerade. Så kan det inte förbli framöver. Eventuell njugghet mot högre utbildning måste därför bort.  

Medlemmen i fokus, Kraftfull rekrytering, Det bästa facket för välutbildade och yngre, Ny lönepolitik, Utveckla det fackliga arbetet är några av rubrikerna i förbundets mål- och utvecklingsplan som kan ses som vägvisare för det kommande fackliga jobbet.

Lönepolitiken blir otvivelaktigt en av nycklarna för att lyckas med rekryteringen av nya medlemmar.

Lönen är central i de flesta människors liv. Den är sannolikt ett huvudskäl till varför människor väljer att överhuvudtaget gå med i facket. 
Vilken syn ska det nya förbundet ha i lönefrågan för att bli attraktivt för nya medlemmar?

Ska ST t ex stå för reallöneskydd för alla medlemmar? Eller ska marknadskrafter och arbetets krav helt bestämma lönen? Kan vissa medlemmar tillåtas släpa efter så att de efter 20–30 års statligt arbete har en lön på bara 15 000 kr? Hur stora löneskillnader ska accepteras? Ska lönen sättas i direkta samtal mellan chef och anställda eller ska facket förhandla för de anställda?

Det är några frågor som måste få svar i den stora diskussion som ST nu inleder för att skapa denna nya attraktiva lönepolitik.
Rimligen handlar det om att finna en balans. Att på samma gång kunna säga ja till unga möjliga medlemmars lönekrav, samtidigt som man håller fast vid fackliga grundvärderingar som solidaritet och rättvisa.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA