Öka demokratin i facket

LEDARE2003-10-15

”Somliga medlemmar tycker inte att vi har den bästa demokratin” Så (modest) uttrycker sig ST-AMS avdelningsstyrelse i en motion till ST-kongressen i höst om demokratin i facket.

Av:  Jan-Åke Porseryd

Motionen är den kanske angelägnaste av de 69 som lämnats in till kongressen.

Att enskilda medlemmar tycker sig ha ett svagt inflytande, ibland praktiskt taget inget alls, i sitt fackförbund är allmänt omvittnat.

”Varför ska jag vara med i en förening där jag inte kan vara med och påverka?” är en fråga som många tänkbara medlemmar har anledning att ställa sig.

Det är utan tvivel alltför långt mellan medlemmen på arbetsplatsen och de förtroendevalda i styrelser på olika nivåer. På vissa ställen är det riktigt uselt beställt.

”Demokratin är en ömtålig företeelse som måste vinnas för varje generation, samtidigt som den är en stark kraft”, påpekar ST-AMS avdelningsstyrelse med rätta.

Därför måste nu krafttag till för att vitalisera demokratin, är motionens mening.

På ST-AMS ombudsmöte förra året efterlystes medlemsomröstningar på alla nivåer inom förbundet.

Medlemsomröstningar är i många fall vällovliga, ibland till och med nödvändiga. De spelar – liksom folkomröstningar vad gäller befolkningen i sin helhet – en viktig roll i det demokratiska bygget.

Men det är inte tillräckligt för att åstadkomma en verklig demokrati. För att verklig demokrati ska överleva och utvecklas som styrelseform, krävs aktiv delaktighet av oss alla. Det handlar, vid sidan om det mer formella demokratiska ramverket, om ting som humanism, vidsynthet och tolerans.

Frågan kräver en bred diskussion, menar ST-AMS avdelningsstyrelse, och föreslår att ST ska starta ett demokratiprojekt ”eför att vitalisera demokratin och därigenom säkerställa den enskilde medlemmens inflytande”e.

STs förbundsstyrelse kan naturligtvis inte annat än vara positiv och styrelsen rekommenderar också kongressen att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsen pekar samtidigt på en mängd egna förslag som läggs fram till kongressen i syfte att stärka medlemmens inflytande:

  • Arbetsplatsombudet ska väljas direkt av medlemmarna på arbetsplatsen.
  • Nya arbetsformer, exempelvis med hjälp av ny teknik.
  • Fler medlemsmöten.
  • Möjlighet att skriva motioner till förbundsstyrelsen året runt.
  • Ny roll för förtroendevalda med mer av dialog med medlemmarna.
  • Öppna beslut i alla sakfrågor; sluten omröstning bara i personval.

Förslagen visar att förbundsstyrelsen uppenbarligen tar dessa frågor på största allvar.

Det är i själva verket en överlevnadsfråga för ett fackförbund – liksom för alla ideella organisationer av folkrörelsekaraktär – att kunna visa på att medlemsinflytandet och den interna demokratin fungerar väl.

Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.
Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA