Reformplaner riskerar förhinder

LEDARE2014-10-07

Regeringens programförklaring rymmer flera angelägna förslag – men det gäller också att få stöd för dem i riksdagen. Och planerna på nedskärningar på myndigheterna väcker oro.

Sverige har fått en ny regering. I flera frågor pekar statsminister Stefan Löfven ut en ny riktning för politiken – även om det ännu är osäkert vilka förslag Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att få igenom i riksdagen.

Regeringsförklaringen innehåller dock flera angelägna åtgärder, inte minst för att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Grunddragen i planerna på upprustning och utbyggnad av järnvägnätet och andra investeringar i infrastruktur finns det bred politisk enighet kring. Nu måste de snabbt bli verklighet.

Men en god infrastruktur som bidrar till utveckling i hela landet består inte bara av spår och vägar. I regeringsförklaringen understryks vikten av närhet till högskolor och forskning. Regeringspartierna måste inse att även andra offentliga verksamheter som ger service till medborgarna och erbjuder jobb för högutbildade behövs. Nedskärningar får inte leda till att polisstationer och myndigheters lokalkontor stängs.

Den nya regeringen planerar fler reformer som förhoppningsvis kan få riksdagens stöd. Höjt tak i a-kassan har varit en av de frågor TCO prioriterat högst inför valet – det ser nu ut att bli verklighet. ST har krävt regler som kan tygla missbruk av visstidsanställningar – även detta finns med. Att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser är också betydelsefullt. Regeringspartierna vill även stärka forskningen i stort – särskilt glädjande är att man skriver att unga forskares villkor ska förbättras.

Det finns brett stöd för ambitionen att reformera Arbetsförmedlingen – och planerna är välkomna. I detta nummer av Publikt ges en inblick i arbetsförmedlarnas vardag, hårt styrd av byråkratiska regler och krav på detaljerad rapportering. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, vill se mindre detaljstyrning och större utrymme för professionella bedömningar. Även om partiernas visioner för Arbetsförmedlingen i övrigt spretar en del bör de kunna enas om det. Det är viktigt att den nya regeringen också avstår från nya komplexa stödformer – nu behövs i stället enklare och mindre stelbenta system.

Stefan Löfven vill även föra en dialog med fack och arbetsgivare för att hitta lösningar för arbetsmarknaden. Det är en klok strategi. Inte minst på arbetsgivarna vilar ett tungt ansvar att medverka till att stärka kompetensutvecklingen och förbättra rehabiliteringen för sjuka.

Ansvaret för den statliga förvaltningen axlas av civilminister Ardalan Shekarabi, S, som i en intervju med Publikt kallar det »ett drömområde« och säger sig vilja ta fram nya styrmodeller som sätter medarbetarna i fokus. Det kan låta bra, men det är oklart vad det kommer att innebära.

Bekymmersamt är dock att Socialdemokraterna före valet meddelat att man kommer att genomföra den breda besparing på myndigheternas anslag som Alliansen aviserat. Det kan leda till ännu färre medarbetare där arbetssituationen redan är pressad – med stress och försämrad service som följd. Här bör regeringen tänka om under arbetet med budgetpropositionen.


Alexander Armiento,

chefredaktör

  

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.