Statens anställda sviks

LEDARE: LEDARE JAN-ÅKE PORSERYD2003-12-02

”Regeringens förslag i budgeten kommer att öka arbetsbelastningen i de statliga myndigheterna ytterligare.”

Av:  Jan-Åke Porseryd

”…offentliga verksamheter måste gå före och vara föredömen när det handlar om att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan” skriver regeringen i finansplanen i årets budgetproposition.

”Därför skall personaltätheten öka och arbetsvillkoren förbättras”, heter det vidare.

Och visst satsar regeringen nya resurser på kommuner och landsting för att anställa personal i vården och i skolorna – nära sju miljarder extra nästa år.

Men staten har inte bara glömts bort, utan också satts i strykklass.

Staten utgör en liten del av arbetsmarknaden, det är sant, med knappa 220 000 anställda. Det är fem procent av alla anställda i Sverige. Fördenskull får den inte glömmas bort.

Nu vill regeringen spara 0,7 procent av myndigheternas förvaltnings- och investeringsanslag. Det beräknas motsvara 1,3 miljarder kronor.

Huruvida dessa besparingar kommer att innebära nedskärningar av anställda, och i vilken omfattning, är naturligtvis svårt att säga. Förutsättningarna varierar från myndighet till myndighet, men sammantaget kan det komma att röra sig om neddragningar på ett antal tusen personer befarar ST.

”Just nu behöver vi anställa fler inom kommuner och landsting, och på sina håll även inom staten”, svarade statsminister Göran Persson i Statstjänstemannens partiledarutfrågning inför höstens val. Han fick stöd av budgetkompanjonen Gudrun Schyman, v, som menade att den offentliga sektorn, inklusive staten, ska förstärkas personalmässigt.

Peter Eriksson, miljöpartiets språkrör och Göran Perssons andra samarbetspartner, var ännu tydligare om personalläget i staten:

”Ju mer komplex samhällsutvecklingen blir desto större behov av anställda inom statsförvaltningen. Till yttermera visso är arbetsmiljön alldeles för dålig för de statsanställda. Där ökar sjukskrivningarna av psykosomatiska skäl väldigt snabbt. Det beror till viss del på dålig organisation och svag ledning, men lika viktigt är faktiskt arbetsbelastningen per anställd. Den måste minska.”

Regeringens förslag i budgeten kommer att öka arbetsbelastningen i de statliga myndigheterna ytterligare. Arbetsmiljön blir än mer pressande och ohälsan tilltar.

Vi vet av inte minst STs arbetsmiljöundersökningar att hälsoläget i staten är alarmerande. Regeringen slår i budgeten på trumman för kampen mot ohälsan i arbetslivet. Sjuktalet ska halveras fram till 2008, lovar man.

Mot den bakgrunden blir de föreslagna besparingarna i staten ett svek mot de statligt anställda.

Förhoppningsvis får den kommande riksdagsbehandlingen regeringen att tänka om.

För STs del gäller det nu att övertyga riksdagsledamöterna, inte minst de som tillhör partier som ställt personalförstärkningar i staten i utsikt, om vikten av att stoppa nedskärningarna.

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA