Ungas frågor måste ta större plats

LEDARE2012-04-17

För att överleva måste ST hitta vägar att nå studerande och unga akademiker. Men det viktigaste är att förbundet kan visa att man ger unga människor en röst i arbetslivet och samhälls­debatten.

I dag är det lätt att rekrytera välutbildade medarbetare. Men det är inte alltid som arbetsuppgifternas svårighet står i paritet med de krav som ställs i rekryteringsannonserna. Det vittnar flera unga akademiker om i detta nummer av Publikt.

De har fått jobb hos stora statliga myndigheter som ska vara föredömen som arbetsgivare, men som inte alltid lyckas ta så väl hand om sina medarbetare som de borde. Som i alla liknande situationer har facket en viktig roll i att uppmärksamma problemen – vilket ST också gjort på de aktuella arbetsplatserna.

För att upplevas som relevant måste ett fackförbund uppmärksamma de svårigheter som arbetstagarna ställs inför, verka för goda lösningar och berätta om sitt arbete och sina framgångar. Att följa den enkla strategin är viktigare än att ordna spektakulära jippon, göra snygg reklam eller erbjuda en mängd medlemsförmåner.

Allt fler nyanställda i staten har hög­skole­utbildning. Att få unga akademiker att välja ST är alltså en överlevnadsfråga för organisationen. Därför måste förbundet bli ännu bättre på att identifiera och priorite­ra frågor av betydelse för dem som nyligen gått från högskolan till en ST-arbetsplats.

För att lyckas måste unga medlemmar få ta plats på alla nivåer i organisationen. Det kan kräva både nytänkande från valberedningar och stöd och uppmuntran från fackliga kolleger.

Men det räcker inte. ST måste också aktivt driva frågor som är viktiga för unga anställda – på den enskilda arbetsplatsen, i avtalsförhandlingar och i samhällsdebatten.

Det sker redan i dag, men för att kunna hävda och stärka STs position krävs att arbetet fortsätter och intensifieras.

Det är också viktigt att de ST-anslutna arbetskamraterna välkomnar alla nyanställda och förklarar fördelarna med ett fackligt medlemskap. Alltför många blir inte medlemmar i förbundet av den enkla anledningen att de aldrig får frågan.

För att stödja rekryteringen behövs strukturer och arbetssätt som bidrar till att göra ST känt bland nya och framtida anställda. Här spelar aktiviteter gentemot studerande en viktig roll.

Sedan 1 april rekryterar ST studerandemedlemmar till sin egen verksamhet ST Student. Det tidigare samarbetet med syster­förbunden Vision och Unionen under namnet Tria är upplöst. ST satsar i stället på att bygga upp en bra studerandeverksamhet i egen regi.

Nu kan ST synas med sitt eget varumärke på högskolan – men måste också kunna förklara vad det står för.

Det handlar inte bara om de ibland svårförståeliga gränserna på den fackliga kartan. Minst lika viktigt är att kunna göra förbundets värdegrund tydlig och att visa hur man utifrån den arbetar för bättre villkor för studerande och för unga akademiker i arbetslivet.

ST måste ha kraft att lyfta frågor som ligger i de ungas intresse. I centrala och lokala avtalsrörelser och i den politiska sfären. Men också i vardagen på arbetsplatserna.

I slutänden är det en överlevnadsfråga för organisationen.

 

Alexander Armiento, chefredaktör .

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.