Utmaning för STs ledning

LEDARE2012-05-29

ST är i dag en organisation med självförtroende som lockar medlemmar. Kongressens beslut ska göra det möjligt att fortsätta på den banan. Men en svår uppgift väntar den nya ledning som väljs.

När denna tidning når sina läsare är Fackförbundet STs kongress i full gång. Under tre dagar samlas ST-medlemmar för att peka ut färdriktningen för den kommande fyraårsperioden.

Många angelägna frågor och krav tas upp i kongresshandlingarna: Bättre arbetsmiljö – bland annat genom insatser för att stävja hot och våld. Utveckling i arbetet – där individen ska ges ökat inflytande över sin egen kompetensutveckling. Ökad öppenhet och yttrandefrihet – med meddelarfrihet även för anställda i företag som finansieras av allmänna medel.

Många av de krav som ska behandlas har ST drivit länge. Rätten till löneutveckling och inflytande över den egna lönen är ett exempel. Att återigen fastslå dem skapar knappast rubriker, men väl en tydlighet gentemot medlemmar, arbetsgivare och omvärld om vad ST står för.

Även om det också finns områden där åsikterna går isär, råder en bred samsyn kring de stora dragen i förbundets politik. Några drastiska kursomsvängningar är inte att vänta. Det är en styrka, och det visar att ST är en organisation med en tydlig gemensam värdegrund.

En stor förändring väntar emellertid. Annette Carnhede, förbundsordförande sedan 1999, ställer inte upp till omval och kongressen ska välja hennes efterträdare.

Under Annette Carnhedes ledning har ST genomgått en modernisering, som hon själv berättar om i sin avskedsintervju i Publikt. Stora steg har tagits mot ett mer sammanhållet förbund med bredare delaktighet i beslutsprocesserna. Och efter Trio-projektet – de fusionsplaner som visserligen aldrig ledde till ett gemensamt servicefack, men väl ett samgående med Försäkringsanställdas förbund – har mycket mer hänt med kommunikation och tilltal än att namnet ändrats från Statstjänstemannaförbundet till Fackförbundet ST. I dag är ST en organisation med självförtroende, som lockar nya medlemmar och gör sin röst hörd.

Som Publikt tidigare berättat pekar allt på att STs första vice ordförande Britta Lejon tar över ordförandeposten. Hon och resten av den nya ledningen har ett svårt och viktigt uppdrag. Förändringarna i omvärlden gör fortsatt utveckling av STs politik och fackliga strategier nödvändig. Ett exempel är den trend som Publikt skildrar i detta nummer: allt fler medarbetare inom myndigheter och statliga bolag har korta och otrygga anställningar. Facket måste slåss för deras villkor och ge dem argument för medlemskap. Frågan tas upp i kongressens dokument, där det ställs krav på lika rätt till kompetensutveckling, trygghet vid omställning och skydd vid inkomstbortfall.

STs kongress ska förbereda förbundet för de kommande fyra åren genom att fatta beslut på sådana områden. Den ska också välja en styrelse med den analysförmåga och strategiska kompetens som krävs för att möta de utmaningar som väntar, inte minst när det handlar om att få unga och välutbildade att gå med i facket.

Med kloka beslut kan kongressen rusta ST för framgång under de kommande fyra åren.

 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

ÄMNEN:

STs kongress ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA