Välkommen till en ny tidning!

LEDARE2012-01-24

En tidning fyller en viktig funktion i ett fackförbund. Med nytt namn och ny form ska Publikt bli ännu bättre än sin föregångare ST Press.

En facklig organisation behöver en vass tidning. En plats där både arbetsgivarnas agerande och den egna verksamheten blir föremål för kritisk granskning. Ett forum där medlemmarna kommer till tals. En fri röst som kan lyfta viktiga frågor och ge eko i samhällsdebatten.

Att skildra maktförhållandena på arbetsplatserna och att berätta om dåliga arbetsvillkor och bristande arbetsmiljö står inte särskilt högt på de kommersiella mediernas prioriteringslista. Med tilltagande ägarkoncentration och hårdnande vinstkrav blir stora delar av dagens journalistik alltmer likriktad. Det behövs motvikter, som kan presentera sådana verklighetsbilder som annars inte skulle synas. En god fackförbundspress kan vara en sådan motvikt.

Därför är det glädjande att så många fackliga organisationer värnar om och satsar på sina tidskrifter. Med sina starka, självständiga tidningar bidrar de till mediemångfalden – samtidigt som de säkerställer att medlemmarna får kunskap om arbetslivsfrågor.

En facklig tidning att har således en viktig roll. Det gäller att med god journalistik fylla den rollen. Att hitta de angelägna frågorna och väcka uppmärksamhet för dem.

Att bli ännu bättre på det har varit en viktig ambition i det arbete vars resultat du nu håller i din hand. STs medlemstidning ST Press blir med detta nummer Publikt. Namnbytet är det mest synliga tecknet på ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete.

Det nya namnet och det nya utseendet ger större möjligheter för tidningen att synas och göra avtryck. Ambitionen är att den ska väcka intresse både hos den som är djupt engagerad i ST och hos den som inte är bekant med vad de bokstäverna står för.

Med en mer flexibel form ökar möjligheterna att variera tonläget. Publikt får också utrymme för nya typer av material. Under vinjetten »Så gjorde vi« kommer du exempelvis att kunna läsa om arbetsplatser där medarbetarna medverkat till förbättringar. I detta nummer berättas om hur Arbetsmiljöverket tog itu med orättvisa löneskillnader – ett arbete som ledde till att 52 kvinnor fick högre lön.

Många har uppskattat Publikts föregångare ST Press. Du som tidigare läst och tyckt om tidningen lär känna igen dig. Även i Publikt kommer givetvis stort utrymme att ägnas åt de frågor våra läsare tycker är viktiga: löner och avtal, arbetsvillkor och arbetsmiljö, socialförsäkringar och trygghetssystem – och inte minst de politiska beslut som påverkar de statliga verksamheterna.

Och för dig som tidigare kanske inte läst tidningen så noggrant kan det nya och lite mer färgglada utseendet och förändringarna av upplägget förhoppningsvis bidra till att innehållet känns mer attraktivt.

En facklig tidning som blir mer läst, och läst av fler, bidrar till att stärka sina läsare, sin organisation och debatten i samhället. Det är målet för nya Publikt.

Välkommen som läsare!

Alexander Armiento, Chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA