35 förslag för bättre sjukförsäkring

TCO2013-11-26
Dagens sjukförsäkring har blivit för hård, anser TCOs ordförande Eva Nordmark. TCO vill se längre maximal tid med sjukpenning, ökade möjligheter att studera med rehabpenning och förbättringar för dem med korta jobb.

TCO presenterade i dag ett paket med 35 förslag om reformer i sjukförsäkringen. En del av dem har framförts tidigare, andra är nya. TCOs arbete och ställningstaganden sker bland annat mot bakgrund av att den parlamentariska socialförsäkringskommittén om drygt ett år, 1 januari 2015, ska lämna sitt slutbetänkande.

TCO vill mjuka upp de strängare regler i sjukförsäkringen som infördes 2008, den så kallade rehabkedjan, och föreslår att sjukpenning ska kunna ges ett år längre än i dag. Man vill också återinföra den tidsbegränsade sjukersättningen i omarbetad form. Exempelvis bör personer som närmar sig pension eller bara kan arbeta deltid kunna komma i fråga för tidsbegränsad sjukersättning, anser TCO.

Rehabkedjan behöver dessutom ett nytt steg, enligt TCO. Efter ett halvårs sjukskrivning bör den sjukes arbetsförmåga prövas mot arbeten där hens kompetens kan tas till vara. Dagens regler säger att prövningen då ska göras mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

TCO tycker också att det är dags för en rejäl höjning av taket i ersättningarna, mot bakgrund av att över hälften av alla som arbetar heltid har inkomster över taket.

Även studenter och personer med tidsbegränsade anställningar behöver ett bättre skydd, enligt TCO. Studenter ska enligt förslaget få ha sin sjukpenninggrundande inkomst vilande under studierna och kunna få sjukpenning under perioder när de inte är skyddade genom studiestödet. När det gäller personer med upprepade visstidsanställningar pekar TCO på det orimliga i att de måste anmäla sig som arbetssökande varje gång en anställning tar slut, bara för att behålla sin ersättning.

Det behövs starkare ekonomiska styrmedel för att få arbetsgivare att arbeta med rehabilitering, arbetsanpassning och hälsofrämjande insatser, anser TCO. En möjlighet kan vara att låta arbetsgivarna delfinansiera sjukpenningen vid längre sjukskrivningar. Ett annat alternativ är att enligt TCO att införa sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer kraven i arbetsmiljölagen.

Samtidigt vill TCO minska arbetsgivarnas kostnader vid korta sjukfall. Arbetsgivarna skulle exempelvis kunna betala sjuklön en vecka i stället för två, som det är i dag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Sjukregler
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.