Bild: Getty Images

40 myndigheter bakom miljömål

HÅLLBARHET2017-01-25
40 statliga myndigheter står bakom en gemensam avsiktsförklaring om hur de ska kunna medverka till att de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av ett toppmöte i FN i New York 2015. Enligt överenskommelsen ska målen vara uppnådda senast 2030 För att bidra till att uppnå de globala målen har ett fyrtiotal svenska myndighetschefer antagit en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Utifrån respektive kärnuppdrag ska myndigheterna arbeta med den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

”Vi har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att genomföra de globala målen, såväl i Sverige som internationellt. Därför tar vi svenska myndigheter en aktiv roll i att leda förändring för en hållbar utveckling”, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Prioriterat under 2017 är att hitta sätt att mäta hur de globala målen kan uppnås. De svenska myndigheterna ska hitta en gemensam form för att regelbundet bidra med information om de framsteg som görs.

Lista över medverkande myndigheter

Arbetsförmedlingen, Boverket, Brottförebyggande rådet, Diskrimineringsombudsmannen, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Folke Bernadotteakademin, Forskningsrådet för miljö, areella, näringar och samhällsbyggande, Försäkringskassan, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konstnärsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Patent- och registeringsverket, Pensionsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - Sida, Skatteverket, Statens Jordsbruksverk, Statens kulturråd, Statens veterinärmedicinska anstalt, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Svenska institutet, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitets- och högskolerådet, Upphandlingsmyndigheten, Vetenskapsrådet.

Källa: Naturvårdsverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.