42% kvinnor i statliga bolags styrelser

REPRESENTATION2003-06-26

I genomsnitt är andelen kvinnor 42 procent i styrelserna för statens helägda bolag. En nöjd näringsminister konstaterar att en förändring är möjlig utan att man tummar på kompetensen.

Ett delmål för jämställdhetspolitiken har varit att andelen kvinnor i de statliga bolagens styrelser ska vara över 40 procent år 2003. Nu konstaterar regeringen att målet nåtts:

Den kvinnliga representationen i helägda statliga bolag uppgår till i genomsnitt 42 procent. Det framgår av en skrivelse som regeringen överlämnat till riksdagen.

När årets samtliga bolagsstämmor hållits bedömer regeringen, att kvinnorna i genomsnitt kommer att ha 40 procent av platserna också i bolag där det statliga ägandet är mer än 20 procent.

- Det här visar att en förändring är möjlig utan att man tummar på kompetens. Det finns gott om duktiga kvinnor, kommenterar näringsminister Leif Pagrotsky. De som hävdar motsatsen har helt enkelt inte letat tillräckligt. Också i det privata näringslivet ser jag en glädjande utveckling även om andelen kvinnor i styrelserna fortfarande är väldigt låg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statliga bolag
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA