Alla anställda utbildas i mångfald

FÖRSÄKRINGSKASSOR2003-07-29
Samtliga anställda vid försäkringskassorna ska utbildas i mångfald. Försäkringskasseförbundet har avsatt 1,5 timme per anställd.

Bakom den stora satsningen står Försäkringskasseförbundet (FKF) och dess insats är kostnaden för den arbetstid som läggs ned på utbildningen.

FKF har beställt 14 000 exemplar av boken ”Tänk själv – en bok om mångfald”, som ska användas i utbildningen. Denna görs i samverkan med ST.

Exakt hur samverkan ska ske har ST och FKF inte hunnit diskutera än, berättar ST-Försäkringskassans ordförande i Östergötland, Christina Eklöf.

– Kassapersonalen möter många kulturer i jobbet och det är absolut nödvändigt att vi lär oss mer om dem och att vi kan umgås med varandra, fortsätter hon. Idag finns det för mycket mytbildning och för lite kunskap om mångfald.

– Detta är ett bra sätt för oss på försäkringskassorna att bli bättre på att lyfta fram diskrimineringsfrågor och mångfald i arbetslivet. Vi möter en hel del av dem som diskrimineras och det är bra om vi kan föregå med gott exempel.

Det säger Göran Holmström som finns på Försäkringskassan i Jämtland men är utlånad till FKF för att arbeta med mångfaldsprojektet. Flera kassor har redan frågat efter boken och lagt in den i sin internutbildning.

EU-samordnarna på varje kassa ska se till att boken sprids och att 1,5 timme per anställd sätts av under en tvåårsperiod. Antalet anställda är drygt 14 000.

Boken, som ska vara ett stöd i arbetet med mångfalds-,
bemötande- och etikfrågor och mänskliga rättigheter, bekostas genom Paraplyprojektet (se faktaruta nedan) och med EU-pengar.

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet arbetar för mångfald och mot diskriminering i arbetslivet genom information och opinionsbildning.

I projektets partnerskap ingår Försäkringskasseförbundet, ST, Handikappförbundens Samorganisation,

Riksidrottsförbundet och försäkringsbolaget Skandia.

”Tänk själv – en bok om mångfald”, är ett delprojekt där även Integrationsverket deltar. Paraplyprojektet är i sin tur ett av 46 svenska projekt inom EU-initiativet Equal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.