Allt fler utländska studenter vid svenska lärosäten

HÖGSKOLAN2023-10-26

Antalet inresande studenter vid svenska universitet och högskolor fortsätter att öka, visar Universitetskanslersämbetets statistik. Utbytesstudenterna är nu något fler än åren innan pandemin.

Totalt studerade nästan 41 700 inresande studenter vid de svenska lärosätena läsåret 2022/23, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är en ökning med fem procent jämfört med föregående läsår.

De som själva ordnat sina utlandsstudier kallas freemover-studenter. Under läsåret 2022/23 var antalet freemover-studenter drygt 28 700, vilket var en ökning med två procent jämfört med läsåret innan. Antalet utbytesstudenter ökade med tolv procent till drygt 13 000.

Antalet inresande kvinnor är fler än antalet inresande män. Också andelen yngre bland de inresande studenterna ökar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA