Allvarlig JO-kritik mot häkte i Sollentuna

KRIMINALVÅRDEN2020-05-27
I samband med att en intagen matvägrade bröt häktet i Sollentuna mot både centrala och lokala rutiner, konstaterar Justitieombudsmannen, JO. De mycket stora bristerna gör att JO riktar allvarlig kritik mot häktet.

Under sommaren 2018 började en av de intagna vid häktet i Sollentuna matvägra i protest mot att han inte fick komma i kontakt med anhöriga. Den intagne var utländsk medborgare och kunde inte tala svenska. Hans syster anmälde häktets agerande under häktningstiden till JO. Enligt utredningen tog det 18 dagar innan den matvägrande intagne fick träffa sjukvårdspersonal.

Enligt JOs utredning brast häktet i att följa väsentliga delar av såväl centrala som lokala rutiner. Till exempel upprättades ingen vätskelista och inte heller dokumenterades den intagnes vätskeintag på annat sätt. Enligt JO hade häktet lokala rutiner som inte var förenliga med styrande dokument på högre nivå inom Kriminalvården. JO konstaterar att även de uppdaterade rutinerna strider mot det centrala regelverket. JO är mycket kritisk till detta och framhåller att fungerande ledning och styrning är en förutsättning för en rättssäker och ändamålsenlig verksamhet.

JO konstaterar också att dokumentationen vid häktet var mycket bristfällig i flera avseenden. Det gäller bland annat av tillsynen av den förvarstagne under matvägran, men också om andra väsentliga uppgifter, som vilken information han fick när han togs in i häktet. Enligt JO går det inte att klarlägga om den intagne fick veta att han hade rätt till ett så kallat ankomstsamtal när han anlände till häktet. JO gör mot denna bakgrund flera uttalanden om betydelsen av dokumentation.

”Att ledning och styrning fungerar tillfredsställande är en grundläggande förutsättning för att verksamheten inom Kriminalvården ska kunna bedrivas på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt samt för att personal ska veta hur de ska fullgöra sitt arbete. Det är allvarligt att häktets ledning inte verkar ha fullgjort sitt ansvar i det här avseendet. Jag anser att de sammantagna bristerna som framkommit i NNs fall gör att häktet förtjänar allvarlig kritik”, skriver JO Katarina Påhlsson i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.