Anställd åtalsanmäls för slag i ryggen

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2020-12-11

En behandlingsassistent på ett ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, åtalsanmäls av myndighetens personalansvarsnämnd. Mannen ska enligt anmälan ha utdelat flera slag mot ryggen på en intagen ungdom som låg ned.

Händelsen utspelade sig i somras på ett av SiS behandlingshem i Mellansverige.

Den åtalsanmälde mannen och en kollega ska enligt den intagne ungdomens berättelse ha slängt in hen i ett rum. Därefter utdelade den åtalsanmälde mannen minst två slag i ryggen när den intagne låg ned på mage, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut.

Behandlingsassistenten nekar enligt beslutsprotokollet till det händelseförlopp som beskrivs, men myndighetens personalansvarsnämnd anser att mannen använt mer våld än vad situationen krävde. Därför åtalsanmäls han.

På samma behandlingshem inträffade en annan händelse en kort tid efteråt. I det fallet finns det en övervakningsfilm som visar hur en annan manlig SiS-anställd som sitter vid ett matbord plötsligt reser sig upp och blir ”märkbart irriterad” på en intagen ungdom. Därefter får han ett glas saft kastat på sig av ungdomen, enligt personalansvarsnämndens beslut.

Behandlingsassistenten tryckte då på larmet och övermannade den intagne med våld med hjälp av sina kolleger, något som den intagne senare anmälde till SiS vid ett så kallat ungdomsråd.

I det fallet väljer personalansvarsnämnden att inte utdela någon disciplinpåföljd, även om man konstaterar att den anställde har övermannat den intagne på ett onödigt hårt sätt. Att mannen efteråt medgav att han borde ha agerat annorlunda och lämnat över situationen helt till sina kolleger eftersom han blev irriterad på den intagne, anser man räcker för att inte åtalsanmäla mannen.

Personalansvarsnämnden slår dock fast att behandlingsassistenten har ”åsidosatt sina skyldigheter i anställningen”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Pan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA