Mannen ska ha sålt mobiltelefoner till flera intagna ungdomar på ett ungdomshem i Västsverige, enligt beslutet från SiS personalansvarsnämnd.
Bild: Erik Ignerus, Mostphotos
Mannen ska ha sålt mobiltelefoner till flera intagna ungdomar på ett ungdomshem i Västsverige, enligt beslutet från SiS personalansvarsnämnd.

Anställd som sålt telefoner till intagna avskedas

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-01-07

En anställd på Statens institutionsstyrelse, SiS, har avskedats för att ha sålt mobiltelefoner till intagna på ett ungdomshem i Västsverige. Mannen ska även ha bett dem att peka ut en annan anställd som ansvarig för försäljningen, enligt ett beslut från SiS personalansvarsnämnd.

Mannen, som jobbar på ett av SiS ungdomshem i Västsverige, ska ha levererat mobiltelefoner till flera intagna ungdomar och tagit betalt för det.

Ledningen för ungdomshemmet anmälde det inträffade i oktober 2020 och uppger att man har fört samtal med flera ungdomar som har sagt att någon ur personalen förser dem med telefoner, enligt ett beslut från myndighetens personalansvarsnämnd.

En av de intagna ungdomarna pekar särskilt ut den nu avskedade mannen som den som har sålt telefonerna, och säger också att mannen har instruerat hen att peka ut en annan anställd på ungdomshemmet som ansvarig. Enligt personalansvarsnämndens beslut har man också hittat en telefon där ungdomen sagt att den ska ligga.

Övriga ungdomar har inte pekat ut den avskedade mannen specifikt men även de uppger att de har blivit tillsagda att peka ut en annan än den nu avskedade mannen som ansvarig för försäljningen, skriver personalansvarsnämnden i beslutet.

Enligt nämnden finns det ingenting som tyder på att den ungdom som har pekat ut mannen skulle ljuga och sammantaget med övriga intagnas berättelser anser man därför att det är klarlagt att mannen har sålt telefonerna i fråga till ungdomarna.

Han avskedas med motiveringen att arbetsgivarens förtroende för honom är förbrukat.

”Att dela ut mobiltelefoner till ungdomar som vårdas vid ett särskilt ungdomshem innebär ett allvarligt hot mot säkerheten vid hemmet och äventyrar ungdomarnas hälsa”, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Pan
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA