Administrativ kompetens efterfrågas inte när KI rekryterar chefer, säger ST-sektionens vice ordförande Magnus Anå.
Bild: Casper Hedberg
Administrativ kompetens efterfrågas inte när KI rekryterar chefer, säger ST-sektionens vice ordförande Magnus Anå.

Anställda på KI välkomnar kritik

KAROLINSKA INSTITUTET2016-09-20
Sten Heckschers rapport om Karolinska institutets hantering av forskaren Paolo Macchiarini är välgörande, anser fackliga företrädare på KI. »Utredningen skräder ju inte orden, och det är mycket uppskattat«, säger STs Magnus Anå.

KIs externe granskare Sten Heck­scher möttes av applåder och tack när han besökte lärosätet för att berätta om den kritiska rapporten för personal och studenter. Även STs fackliga företrädare välkomnar kritiken. De ser ett samband mellan de granskade händelserna och invanda värderingar och beteenden på KI.

– Det finns en tysthetskultur över hela KI, säger STs sektionsordförande Anne Edgren. Och det är väldigt starka hierarkier.

Hierarkin och tystnaden leder till att brister och fel inte påtalas, menar hon. Men de som lyfter problemet med tystnadskulturen möts av oförstående chefer.

– Det tycker jag är väldigt förvånande.

Även Sten Heckscher berörde frågan vid sin presentation på KI, i svaret på en fråga om behovet av anonyma whistleblowers:

– Man måste odla frimodighet på arbetsplatsen. Det handlar mycket om hur cheferna agerar, och prefekterna är en nyckelgrupp, sade han.

ST delar också rapportens kritik mot hur lärosätet hanterar administrativa områden som diarieföring och dokumentation.

– Min känsla är dock att de administ­rativa processerna sköts enligt gängse regler och riktlinjer i de allra flesta fall. Men det finns en viss KI-kultur som innebär att man vet att lagen kräver att man ska göra på ett visst sätt, »men vi gör så här ändå«, säger Anne Edgren.

Administrativa kunskaper efterfrågas inte heller vid chefsrekryteringar, anser ST-sektionens vice ordförande Magnus Anå.

– När vi till exempel ska anställa en ny prefekt handlar kravspecifikationen bara om att personen ska vara en framstående forskare. Vi anser att man också ska ha med krav på administrativ kompetens.

Anne Edgren säger att de ST-medlemmar hon pratat med är ledsna, besvikna och förvånade över vad som uppdagats kring KI och Paolo Macchia­rini. Men samtidigt gror en optimism.

– De säger att det var bra att det här kom ut, och att vi nu kan börja bygga något nytt. Vi har mycket jobb framför oss, och i det har alla ett ansvar.

Hon är nöjd med den vikarierande rektorn Karin Dahlman-Wright, som har startat en blogg och bjuder in facken till informella samtal i »rektors­soffan«.

– Hon är inte rädd att lyfta på stenar, och vill höra vad vi ser ute i verksamheten.

Sex personer avled efter att ha fått konstgjorda strupar inopererade.

  • Före detta justitierådet Sten Heckscher har haft i uppdrag från KI att utreda frågor kring lärosätets anställning av kirurgen Paolo Macchiarini. Denne blev gästprofessor 2010 och stannade efter förlängningar till mars 2016, då han fick sparken. Han hade vid den tidpunkten opererat in konstgjorda luftstrupar på åtta patienter, varav sex senare avled.
  • Granskningen, som Sten Heckscher gjort tillsammans med professor emeritus Carl G Gahmberg och författaren och journalisten Ingrid Carlberg, kommer fram till att ett flertal allvarliga fel har begåtts av KI. Bland annat tillsattes Macchiarini utan referenstagning och sakkunnig­granskning, rektor ingrep på ett olämpligt sätt i rekryteringen, forskningen dokumenterades inte, diarieföringen brast och anmälningar mot Macchiarini om oredlighet i forskning utreddes inte ordentligt.
  • Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, S, har efter offentliggörandet av granskningen avsatt den tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg från hennes post som universitetskansler och myndighetschef för Universitetskanslersämbetet. Även de leda­möter i KIs styrelse som inte redan lämnat den har fått sparken. Den tidigare ministern Lars Leijonborg, L, avgick självmant.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.