Sanna Norblad, avdelningsordförande för ST inom Migrationsverket.
Bild: Casper Hedberg
Sanna Norblad, avdelningsordförande för ST inom Migrationsverket.

Anställda vittnar om tystnadskultur

MIGRATIONSVERKET 2021-06-23
Det råder en tystnadskultur på Migrationsverket, anser 63 procent av de ST-medlemmar som svarat på en enkät som ST-avdelningen genomfört. ”Jag visste att det fanns sådana uppfattningar, men jag är förskräckt över de höga siffrorna”, säger avdelningens ordförande Sanna Norblad.

ST inom Migrationsverket har skickat ut en enkät till samtliga ST-medlemmar inom myndigheten. 700 personer har svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 29 procent.

– Det är en relativt låg svarsfrekvens, men det blir ändå många personer som upplever en tystnadskultur, konstaterar Sanna Norblad.

Hälften av dem som svarat på enkäten uppger att de upplever att det finns en tystnadskultur inte bara på myndigheten utan även på sin egen enhet. Drygt 40 procent svarade att ett skäl till att de upplever att det är svårt att framföra kritiska synpunkter eller ta upp problem på enheten är att de oroar sig för negativa konsekvenser i relation till arbetsgivaren. 29 procent av dem som svarade uppgav att de någon gång har blivit utsatta för repressalier efter att ha framfört kritik om verksamheten.

– Det är många medlemmar som hör av sig om dessa frågor, så jag har haft en bild av att det är svårt att framföra kritik. Men att det skulle vara så höga siffror var jag inte beredd på. Det är jätteallvarligt, säger Sanna Norblad. 

Hon är för tillfället även inkopplad i ett antal enskilda ärenden där det enligt henne har förekommit någon typ av bestraffning eller repressalier av medarbetare.

ST inom Migrationsverket har presenterat resultaten av enkätundersökningen för ledningen.

– Ledningen måste ta det här på högsta allvar, säger Sanna Norblad.

Undersökningen visar också att närmare 60 procent säger sig inte ha fått någon information om meddelarfrihet från sin arbetsgivare.

Migrationsverkets ledning tar resultaten på största allvar, säger myndighetens ställföreträdande generaldirektör Inga Thoresson Hallgren till Publikt. Hon välkomnar att fackförbunden på myndigheten har gjort medlemsundersökningar. Även Saco har genomfört en liknande enkät. 

– Vi får titta på resultaten och göra vår analys, det har vi inte hunnit göra ännu. Men om det nu är på det här viset så är det inte så vi ska ha det på Migrationsverket. Det är inte någon vidare trevlig läsning, helt enkelt, den är bekymmersam.

Inga Thoresson Hallgren lyfter fram att Migrationsverket tar upp frågor om rättigheter i internutbildningar och på intranätet.

– Men det är inte tillräckligt, uppenbarligen.

Sanna Norblad tycker att det är bra att parterna nu har en dialog. Enligt henne har ledningen i samtal bland annat hänvisat till det tillitsbaserade ledarskapet och chefer på lägre nivå. 

– De skjuter ifrån sig och tycker att man ska lösa det på enhetsnivå. Det är svårt om problemet är ledarskapet på enhetsnivå, konstaterar hon.

Inga Thoresson Hallgren säger sig inte känna igen bilden av att ledningen har skjutit ifrån sig frågan till chefer längre ned i organisationen. 

– Det här är en fråga för myndighetens ledning. I alla fall till att börja med. Vi kommer att återkomma om vilka åtgärder vi behöver vidta och hur vi går vidare. Det får vi göra i dialog med fackförbunden, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.