Antalet beviljade uppehållstillstånd minskade

MIGRATIONSVERKET2024-01-18

Antalet beviljade ansökningar om uppehållstillstånd minskade med 30 procent under 2023, från drygt 142 000 till drygt 102 000. Samtidigt minskade antalet nya svenska medborgare med 25 procent, visar statistik från Migrationsverket.

Totalt beviljades 102 139 ansökningar om uppehållstillstånd förra året. Flest tillstånd beviljades enligt Migrationsverket för arbete, studier och till anhöriga, medan antalet beviljade uppehållstillstånd för asyl fortsätter att minska. Samtidigt nästan fördubblades antalet återkallade tillstånd jämfört med 2022.

”Medan det skedde en kraftig ökning av antalet asylsökande till andra EU-länder under 2023 såg vi en fortsatt minskning i Sverige”, konstaterar Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Under 2023 beviljades knappt 17 000 förstagångsansökningar om skydd. Av dem var närmare 11 000 personer från Ukraina som fick skydd enligt massflyktsdirektivet. Sverige tog emot färre kvotflyktingar än 2022. 

Migrationsverket skriver i pressmeddelandet att myndigheten under förra året fokuserade på att öka effektiviteten i verksamheten. Återvändande var ett av de områden som stod i fokus, men Migrationsverket har också intensifierat arbetet med att återkalla tillstånd. Under 2023 återkallades närmare 11 000 uppehållstillstånd och statusförklaringar för personer som inte längre uppfyllde kraven. År 2022 var motsvarande siffra drygt 4 800.

”Framåt är målet precis som tidigare att korta våra handläggningstider i olika ärendekategorier och att samtidigt få fler som saknar rätt att vara i Sverige att återvända, bland annat genom ökat nyttjande av förvarsplatser och återvändandecenter”, kommenterar Maria Mindhammar myndighetens verksamhet.

Bland dem som beviljades arbetstillstånd under 2023 var de största yrkesgrupperna bärplockare och plantörer samt it-arkitekter/systemutvecklare/testledare. Flest arbetstagare kom från Thailand och Indien. Totalt beviljades 36 514 personer arbetstillstånd under 2023, att jämföra med 41 396 under 2022.

Antalet ansökningar om medborgarskap och antalet beviljade medborgarskap minskade förra året. Närmare 70 000 personer beviljades svenskt medborgarskap 2023, jämfört med knappt 90 000 personer 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA