Antalet felaktiga utbetalningar ökade kraftigt

A-KASSAN2022-03-30
Antalet felaktiga utbetalningar från a-kassorna och därpå följande återkrav ökade kraftigt under 2021, visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

I regleringsbrevet för 2022 fick IAF i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från a-kassorna för 2021 och 2020. Det övergripande målet är att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen. När IAF nu rapporterar sitt uppdrag till regeringen framgår att antalet felaktiga utbetalningar ökade kraftigt under pandemiåren 2020 och 2021.

På grund av pandemin fick a-kassorna enligt rapporten ett kraftigt ökat antal ärenden under 2020 jämfört med tidigare år. Samtidigt ändrades vissa av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Enligt IAF är detta de främsta förklaringarna till att upptäckta felaktiga utbetalningar, återbetalningar och polisanmälningar ökade jämfört med tidigare år.

De upptäckta felaktiga utbetalningarna och återkraven uppgick 2021 till 266 miljoner kronor och 2020 till 199 miljoner kronor. Återbetalningarna för respektive år uppgick 2021 till 142 miljoner kronor och 2020 till 129 miljoner kronor. Under 2021 gjordes 1 501 polisanmälningar och under 2020 polisanmäldes 976 personer.

Under 2020 fick 36 332 personer felaktiga utbetalningar. 2021 ökade antalet till 45 129 personer. 

Enligt rapporten motsvarar de felaktiga utbetalningar som upptäckts 55–80 procent av de verkliga felaktiga utbetalningarna, som av IAF uppskattas till 335–466 miljoner kronor under 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.