Bild: Getty Images

Användning av ansiktsigenkänning var olaglig

POLISMYNDIGHETEN2021-10-01
Förvaltningsrätten fastställer Integritetsskyddsmyndighetens beslut att Polismyndighetens användning av en app för ansiktsigenkänning var olaglig. Myndigheten ska betala en sanktionsavgift om 2,5 miljoner kronor.

I ett tillsynsbeslut i februari beslutade Integritetsskyddsmyndigheten, Imy, att polisens användande av appen Clearview AI  för ansiktsigenkänning innebär en överträdelse av brottsdatalagen. Imy beslutade också att påföra Polismyndigheten en sanktionsavgift om 2,5 miljoner kronor. Polismyndigheten överklagade Imys beslut till förvaltningsrätten. Nu har förvaltningsrätten fastställt det överklagade beslutet.

Enligt förvaltningsrätten har Polismyndigheten handlat i strid med lagstiftningen. Myndigheten har brustit såväl i kravet på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter är författningsenlig, i skyddet av den registrerades rättigheter samt i kravet på att genomföra en konsekvensbedömning innan behandlingen påbörjas. Polismyndigheten har enligt domstolen inte heller visat att behandlingen av biometriska uppgifter i appen varit absolut nödvändig för ändamålet med behandlingen.

”Det har i det aktuella fallet varit fråga om integritetskänsliga uppgifter, som utan en föregående rättslig bedömning använts i en extern applikation. Förvaltningsrätten anser att de potentiella skadeverkningarna bör bedömas som stora, inte minst med hänsyn till att behandlingen inneburit att biometriska uppgifter matchats mot stora mängder av personuppgifter som hämtats från internet”, förtydligar chefsrådmannen Anna Önell i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.