Bild: Fredrik Hjerling

Arbetsförmedlingen varslar 320 medarbetare

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-04-26

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare om uppsägning, meddelar myndigheten. ”Ett framhastat beslut”, anser Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Befattningen som beslutshandläggare infördes 2020 för att underlätta arbetet när Arbetsförmedlingen under pandemin kraftigt behövde öka sin beslutskapacitet. Men 1 januari 2024 försvinner rollen och nu varslas alla 320 beslutshandläggare om uppsägning, meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Nästa steg blir att utreda möjligheterna till omplacering.

”Med utgångspunkt i medarbetarnas kompetens och organisationens budgetförutsättningar erbjuder vi omplacering för så många beslutshandläggare som möjligt”, förklarar verksamhetsområdeschefen Tove Elvelid i ett pressmeddelande.

Men ST inom Arbetsförmedlingen tycker att arbetsgivaren borde ha kunnat göra omplaceringsutredningar utan att gå till varsel. STs företrädare har därför förklarat sig oeniga i förhandlingarna om beslutet om varsel.

─ Vi anser att det är ett framhastat beslut som är taget på för tunt underlag, säger Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsområdeschefen Tove Elvelid framhåller i pressmeddelandet att befattningen som beslutshandläggare inte uppfyller de krav som myndigheten ställer framöver.

Fackets uppfattning är dock att beslutshandläggarna utfört mer komplexa uppgifter än vad som var sagt från början.

­─ Därför borde de enkelt kunna omplaceras till arbetsförmedlare, säger Åsa Johansson.

Hon poängterar också att hela verksamheten kommer att drabbas om inte de berörda personerna omplaceras.

─ Vi hoppas verkligen att arbetsgivaren kommer att omhänderta all personal och erbjuda alla som varslats omplacering, säger Åsa Johansson.

Beslutshandläggare

Under pandemin tog beslutshandläggarna över beslutsfattandet för matchningstjänsterna ”rusta och matcha” och ”stöd och matchning”. Befattningen har dock hela tiden varit kraftigt begränsad i sitt mandat och beslutshandläggarna får till exempel inte göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar eller upprätta handlingsplaner.

Källa: Arbetsförmedlingen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA