Bild: Fredrik Hjerling

Arbetsförmedlingen bromsar rekryteringen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-04-03

Trots att arbetslösheten väntas öka måste Arbetsförmedlingen strama åt. Chefer uppmanas till återhållsamhet med nyrekrytering och ersättning av vakanser. Rekryteringar ska behovsprövas och genomgå ett särskilt förfarande för att myndigheten ska klara av ett minskat förvaltningsanslag nästa år.

Arbetsförmedlingen har i dagarna gått ut med information till chefer och anställda om att myndigheten måste bli mer återhållsam i rekryteringen för att klara av övergången till ett lägre förvaltningsanslag från och med nästa år. Totalt minskar Arbetsförmedlingens anslag med omkring 400 miljoner kronor till 2024.

– Anslagen för 2024 är ingen nyhet för oss. Men den här inbromsningen kommer tidigare än vad vi hade trott. Vi har än så länge inte fått se några siffror på hur stor minskningen av personal behöver bli till nästa år, säger STs avdelningsordförande Åsa Johansson.

I förra veckan föreslog regeringen att Arbetsförmedlingen får ett tillskott på 50 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Tillskottet är välkommet, anser STs avdelningsordförande Åsa Johansson, men det löser inte problemen framåt, menar hon.

– Det är positivt att politiken ändå uppmärksammat att myndigheten behöver mer medel. Men det hjälper oss inte 2024. Jag tycker att det är märkligt att politiken styr på en minskning av förvaltningsmedel när vi bevisligen går in i en lågkonjunktur och kärvare tider.

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar kommer uppmaningen om återhållsamhet som en följd av att rekryteringen gått bättre än förväntat under de senaste månaderna. Personalomsättningen har sjunkit och anställningar har gått i mål i en snabbare takt än väntat.

– Det gör att utrymmet blir begränsat under resten året. Vi känner därför att vi inte kan vänta på ytterligare besked från regeringen kring budgeten utan att vi nu måste skapa förutsättningar för en mjukare övergång till den lägre nivån i förvaltningsanslaget 2024, säger hon.

I praktiken innebär det att myndigheten måste vara ytterst återhållsam med rekrytering och även hålla tillbaka generellt när det kommer till andra kostnader, om det inte kommer några nya besked från regeringen, berättar Maria Mindhammar.

– Vi vill inte hamna i samma situation som vid M-KD-budgeten, där vi fick ett sent besked om neddragningar.

I det budgetunderlag som Arbetsförmedlingen nyligen lämnade till regeringen konstaterade myndigheten att de föreslagna anslagen kommer att påverka långtidsarbetslösheten negativt och att ökade resurser krävs för att klara uppdraget.

Samtidigt framhåller myndigheten att Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023 och att arbetslösheten kommer att stiga under de närmaste åren.

– Jag har respekt för att regeringen har en tuff uppgift med budgeten i det här pressade läget. Men det är olyckligt att det finns en avisering om neddragningar inför nästa år samtidigt som vi har en hög långtidsarbetslöshet och en begynnande lågkonjunktur.

Arbetsförmedlingen diskuterar nu vilka prioriteringar som ska göras om beskeden om anslagen står fast.

– Varje myndighet har arbetsuppgifter som bara måste göras och en serviceskyldighet. Vi vet inte hur hög arbetslösheten blir och måste se till att personer får ersättning. Prioriteringarna måste diskuteras. Men det är klart att personalintensiva insatser måste man titta på, säger Maria Mindhammar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA