Arbetsförmedlingen sparar på fester för statliga trotjänare

ARBETSFÖRMEDLINGEN2023-09-06

Arbetsförmedlingen sparar in på firandet av medarbetare som jobbat statligt i 30 år. I stället för en årlig fest ska jubilarer firas vartannat år. ”Det är snålt och dumt. Jag går i bitar av ilska”, säger en anställd.

I slutet på augusti skickade Arbetsförmedlingens HR-avdelning ut ett mejl till de medarbetare som i år tilldelas utmärkelsen För nit och redlighet i statens tjänst, NOR. Utöver en gåva brukar den som har arbetat på statliga myndigheter i minst 30 år också firas vid en ceremoni, men, meddelade arbetsgivaren i mejlet, i år kommer Arbetsförmedlingen inte anordna en sådan fest.

I stället ska en gemensam tillställning för årets och nästa års jubilarer hållas 2024. Det skäl som anges är det ansträngda budgetläget.

Myndighetens HR-direktör Lena Hadad menar att Arbetsförmedlingen, som förbereder sig för ett minskat förvaltningsanslag 2024, måste se över alla utgiftsposter.

– Grundkostnaden för firandet är densamma, oavsett hur många anställda som deltar. Därför blir det en effektivisering om vi har färre firanden där flera medarbetare samlas vid samma tidpunkt, säger hon till Publikt.

Förra årets fest, som var av det större slaget, blev också extra uppskattad, enligt Lena Hadad. Då firades samtliga medarbetare som hade tilldelats utmärkelsen under pandemin. Arbetsförmedlingen kommer därför fortsättningsvis att hålla NOR-fester vartannat år.

Men en medarbetare, som sett fram emot höstens NOR-firande, är mycket kritisk till det beslutet.

– Jag förstår att budgetläget är tufft, men jag är skeptisk till att man prioriterar bort sina mest lojala medarbetare. Jag kände för att kräkas när jag fick mejlet. Inte ens den här middagen kan de unna oss. Det måste finnas något hål man kan plocka pengarna ur. Det borde vara en piss i Mississippi, säger medarbetaren, som vill vara anonym.

Publikt har tidigare rapporterat att den planerade minskningen av Arbetsförmedlingens budget nästa år har föranlett att cirka 100 provanställningar har avslutats, liksom uppdragen för 100 konsulter. Myndigheten har också aviserat att man ska vara återhållsam med ersättningsrekryteringar och resor.

Om arbetsgivaren även ska avstå från att bjuda på julfester och ge julgåvor diskuteras just nu, enligt Lena Hadad. Sedan tidigare har frukten plockats bort från arbetsplatserna som ett led i besparingarna.

Åsa Johansson, STs avdelningsordförande på Arbetsförmedlingen, har förståelse för att myndigheten måste anpassa sig till den aviserade budgetneddragningen. Men hon varnar för att förhållandevis små besparingar, som att dra ned på firanden och frukt, i kombination med en minskad bemanning kan få oönskade konsekvenser.

– Sammantaget kan det skapa en negativ spiral där personalen upplever att allt bara blir sämre och sämre. Kommer man in i den tankespiralen finns risken att man väljer att söka sig bort från myndigheten och att vi får en högre personalomsättning, säger Åsa Johansson.

Den mångåriga medarbetare som Publikt har talat med är inne på samma spår:

– Hur ska Arbetsförmedlingen kunna vara en attraktiv arbetsgivare när man drar ned på allt? Vi som är kvar får större och större arbetsbörda och får inte ens en fruktkorg längre. Man tappar lusten och motivationen.

Lena Hadad har inte uppfattat att det finns något utbrett missnöje på myndigheten med beslutet att minska antalet NOR-firanden. Hon betonar också att Arbetsförmedlingen är mån om att visa medarbetarna uppskattning.

Någon större risk för personalflykt till följd av besparingarna ser hon inte. Stoltheten över Arbetsförmedlingens samhällsviktiga uppdrag är stort bland de anställda och väger tungt för myndighetens förmåga att behålla personal, menar Lena Hadad.

– Jag tror också att många tycker att det är positivt att vi tar tillvara skattemedel och prioriterar bemanningen. Jag tror hellre man ser att vi har fler medarbetare än att vi har frukt som ingen äter av, säger Lena Hadad.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA